BİTİNİA

Eskiçağ’da, Anadolu’nun ku- v zeybatısında, Marmara’dan Karadeniz’e kadar uzanan bölgeye verilen addır. Trak asıllı olan Bltinler, l.ö. VIII. yüz-yıldan başlayarak buraya gelip yerleşmişler ve bir krallık kurmuşlardır. I.ö. VI. yüzyılda Pers kralı Keyhüsrev (Ki- ros), bütün Anadolu’yu ve bu arada Bitinia’yı da ele geçirdi. Büyük İskender’den sonra Anadolu’ya egemen olan Se- levkiler zamanında bağımsızlığa kavuş
Bitkiler, ya parçalanarak (Bak. hücre) veya sporlarla (Bak. çiçeksiz bitkiler) yada tohumlarıyle (Bak. çiçek) çoğalırlar. Sonra yaşamların) tamamlayıp ölürler.

Yorum yazın