Birleşmiş Milletler Nedir

Birleşmiş Milletler Nedir – Birleşmiş Milletler Hakkında Bilgi

• Milletler Cemiyetinin (Cemiyeti Akvam.) mirasçısı olan Birleşmiş Milletler Örgütü. 1945 San Francisco konferansında, özellikle barışı korumak ve uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla kuruldu.
O günden bu yana birçok konuda başarılı sonuçlar aldığı gibi, birçok konuda da başarısızlığa uğradı; bu yüzden, dönem dönem etkililiğinden kuşkuya düşüldü ya da dünya forumunda vazgeçilmez bir rol oynadığı inancı pekişti.
• Her önemli bunalım, farklı görüşleri uzlaştırabilecek, mantığa ve adalete dayalı çözümleri benimsetebilecek uluslararası bir kuruluşun gerekliliğini ortaya koyduğu için, günümüzde örgüt üyesi 135 ülkenin hiç biri B.M. Örgütü’nün kendilerine sağladığı görüşünü ve isteklerini dile getirme kolaylığından ve örgütün son derece değişik alanlarda yaptığı yardımlardan vazgeçmeyi düşünmemektedir. B.M. Örgütü, etkisini ya doğrudan doğruya ya da «Birleşmiş Milletler sistemi»ni oluşturan özel yardımcı kuruluşlar aracılığıyla göstermektedir.
• Örgütün kurucu anlaşması (Birleşmiş Milletler Şartı). 26 Haziran 1945’te imzalandı. Karşıt eğilimlerin San Francisco’da buluşmaları sonucunda, birkaç anlama çekilebilecek uzlaşmaları yansıtan, karmaşık ve yer yer anlamı belirsiz bir metin ortaya kondu.
• Birleşmiş Milletler Örgütü’ nün yapısı, başlıca altı organa dayanır: Genel Meclis; Güvenlik Kurulu; Sekreterlik

Ekonomik ve Toplumsal Kurul; Vesayet Konseyi; Milletlerarası Adalet Divanı. Bu iskelete ek olarak, yardımcı organlar ve uzman kuruluşlar ortaya kondu.
• Bütün üye ülkelerin delegasyonlarla temsil edildiği «Genel Meclis», B M. Örgütü’ nün tartışma organıdır. Her üye ülkenin, oylamalar sırasında bir oy kullanma hakkı vardır.
• Genel Meclis, yılda bir kez
New York’ta, örgütün merkez yapısında toplanır; ama koşullar gerektirdiğinde, olağanüstü toplantılara gidilebilir. Barışın korunması, işbirliği, gelişme, sömürgecilikten vazgeçme, insan hakları, vb. konularda görüşmeler yapılır. Genel Meclis, etkisini, öğütler ve kararlar aracılığıyla gösterir.
• Güvenlik Kurulunun temel görevi, barışın ve uluslararası güvenliğin korunmasıdır. 15 üyesi vardır; bunların 5’i şart gereğince süreklidir : A.B.D.; S.S.C.B.; Çin; Fransa; İngiltere. Geri kalan üyeler, Genel Meclis tarafından iki yıl için seçilir. Ve her seçimde 5 üye alınır. Her üye ülkenin bir oy hakkı vardır; kararların 9 oyluk çoğunlukla alınması gerekir. Ama 5 sürekli üyenin veto hakkı bulunması ve bu hakkın üst üste kullanılması, güvenlik kurulunu felce uğratmaktadır.
• Sekreterlik, B.M. Örgütü’ nün yönetimini üstlenen organdır. Özellikle, örgütün başlıca organları arasındaki görüşmeleri hazırlar ve düzenler. Çeşitli uluslardan birçok memurdan oluşur. Bu memurlar, Güvenlik Kurulu’nun öğüdüyle Genel Meclis tarafından 5 yıl için seçilen genel sekretere bağlıdır. Genel sekreter, yöneticilik görevlerinin yanı sıra, dünyanın bütün hükümetleriyle sürekli ilişkide olduğu için, önemli bir siyasal rol oynar.
• Ekonomik ve Toplumsal Kurul, 1973’ten bu yana Genel Meclis tarafından üç yıl süre için seçilen 54 üyeden oluşmaktadır. Toplantılar, gereksinimlere bağlı olarak yapılır ve Kurul’un yetkisi, uluslararası işbirliğinin bütün alanlarına genişletilmiştir.
• Özerk olmayan toprakları denetlemekle görevli Vesayet Konseyi, artık yalnızca, Güney Afrika Cumhuriyeti nin denetimi altında bulunan Namibya’yla ilgili sorunları görüşmek için toplanmaktadır.
• Merkezi La Haye’de olanMilletlerarası Adalet Divanı,
Genel Meclis ile Güvenlik Kurulu’nun ortaklaşa dokuz yıl süre için seçtikleri 15 bağımsız yargıçtan oluşur. Yargı gücünü kabul etmiş olan devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözer ve hukuk konusunda danışma görüşlerini, yalnız devletlere değil, B.M. Örgütü’ nün organlarına ve özel kurumlara da bildirebilir.
• B. M Örgütü’nün başlıca amacı, barışın korunmasıdır: ama. devletlerin uluslarüstü bir güç kurulması yolunda gösterdikleri çekingenlikten ve Güvenlik Kurulu içinde veto hakkının kullanılmasından dolayı, 1945 ten bu yana dünyayı sarsan büyük bunalımların çoğunda etkili olamamıştır.
• Bununla birlikte Örgüt, şartında öngörülenlerden daha esnek formüller bularak, çatışmaların yayılmasını önleyici girişimlerde bulunmayı başarmıştır: Özellikle gözlemciler gönderme ve üye ülkelerin sağladığı birliklerden oluşan uluslararası bir güç Mavi Berelileri göndermek yoluyla.
• Ama B.M. Örgütü’nün eylem bilançosu özellikle işbirliği ve geri kalmış ülkelere yardım alanlarında olumludur. Teknik yardım olarak uzmanlar gönderilir, yatırımlar yapılır ve söz konusu ülkelerce hazırlanmış bazı programlar gerçekleştirilir. Bu görevinde B.M. Örgütü’ne, her biri alanında daha uzmanlaşmış birçok yardımcı organizma ile on beş kadar özel kurum yardım eder. Bunların başlıcaları arasında UNESCO., F. A.O., O.M.S., O.İ T. sayılabilir. Bu hükümetlerarası kurumların tümü, Örgüt’le yapılmış anlaşmalar gereğince B.M. Örgütü’ne bağlıdırlar; Ekonomik ve Toplumsal Kurul’la, genel sekreterle sürekli ilişkidedirler.

Yorum yazın