BİRİKİNTİ KONİSİ

akarsuların sürükledikleri veya taşıdıkları katı maddeleri (toprak, kum, çakıl, türlü taş parçacıkları), az eğimli bir yere eriştiklerinde biriktirerek oluşturdukları yığın. Yelpaze veya eğik bir koni biçimindedir.

Yorum yazın