BİRGİ

Ege bölgesinde, Küçükmende- res ovasının kuzey kenarında ve Öde-miş’in kuzey – kuzeydoğusunda, Bozdağ- ların güney eteğinde kasaba, Ödemiş’e bağlı bucak merkezi. Nf. Yuv. 4 500’dür. Kendi adıyla anılan akarsu, kasabanın içinden geçer. Birgi çayı, kimi zaman taşar ve zararlara yol açar. Çevrenin başlıca ürünleri zeytin, zeytinyağı, tütün, incir, patates, türlü meyveler, kendir, tahıl, ceviz, kestane ve ipek kozasıdır. Dokumacılık, kimi aileler için önemli bir gelir kaynağıdır (pamuklu ve ipekli dokumalar). Perşembe günlerinde hafta pazarı kurulur. Kimi aileler yazın yaylaya çıkar. 1800 m. yükseklikte bulunan Gölcük, çevrenin beğenilen gezinti ve dinlenme yeridir. Orada bir senatoryum da vardır.
Birgi, XIV. yüzyılda Aydınoğullan Türk beyliğinin başkenti olmuştur.

Yorum yazın