Binicilik Kuralları Hakkında Bilgi

Binicilik Kuralları Hakkında Bilgi

Engel atlama (KONKURHİPİKLER)

Konkurhipik, atın atlama yeteneği ve binicinin hünerinin engelli bir alan üzerinde ölçülmesini amaçlayan spor dalıdır. Yarışmanın türüne göre, belli hatalar kusur olarak değerlendirilir. En az hatası olan, en çok sayı alan ve parkuru en kısa sürede tamamlayan binici ya da binicilik takımı yarışmayı kazanır.

TAKIM YARIŞMALARI : Olimpiyat oyunları için oluşturulan takımlarda 4 binici ve 4 at bulunur. Dört biniciden en iyi dereceyi yapan ilk üçünün puanlarının toplamı ile takımın sıralamadaki yeri belirlenir.

BİREYSEL YARIŞMALAR : Olimpik yarışmalarda, yarışçıların herbiri yalnız bir ata binebilir. Bir ülke adına en fazla üç yarışmacı katılabilir.

GÖREVLİLER : Yarışmalarda, hakemler, bir parkur görevlisi, bir tartım görevlisi, bir zaman tutucu, alan görevlisi ve engel düzenleyicisi görevlendirilir.

SONUÇLAR : Yarışma türüne göre, en az hatası olan, en az hata ile en kısa sürede parkuru tamamlayan ya da en çok sayıyı alan binici ya da takım birinci olur.

ALAN : Yarışma süresince alanın bütün giriş ve çıkışları kapatılır. Bir yarışma başladıktan sonra sırası gelmedikçe başka bir yarışmacının yaya olarak, atını alıştırmak ya da engel atlatmak için alana girmesine izin verilmez.

PARKUR : Parkurun çıkışla bitiş arasındaki uzunluğu, alanda bulunan engel sayısının altmış katı (metre cinsinden) olmalıdır. Başlangıç ve bitiş çizgileri ile tüm engellerin sağ taraflarında kırmızı, sol taraflarında beyaz bayrak bulunmalıdır.

PARKUR PLANI : Parkurun genel düzenini gösteren bir plan, yarışmacıların yararlanmaları için asılır. Planda çıkış ve bitiş yerleri, engellerin konum, tür ve numaraları, zorunlu geçiş ve dönüş noktaları, parkurun uzunluğu, izlenmesi gereken yol, kullanılan uyarma yöntemi, (eğer varsa) zaman sınırlaması ve atlayışların her birine tanınan süre belirtilmelidir.

ENGELLER : Engeller, atlama sırasına göre numaralanır. Bileşik (kombine) engeller de herbirine değişik harfler verilerek eş numara ile belirtilir. (3A, 3B, 3C gibi). Engeller, doğal görünüşte olmakla birlikte durağan değildir. Dayanıklılık (puisans) yarışmaları dışında yüksekliği 1,70 metreyi, genişliği 2 metreyi aşmamalıdır. Su engelinin genişliği 5 metreden çok olamaz.

PARKUR : Tipik bir “Grand Prix” parkurunda bulunması gereken engel türleri :
1 — Ot ve parmaklık.
2 – Domuz sırtı.
3 – Çubuklu parmaklık.
4 – Dar turnike.
5 – Çift – üçlü çubuk.
6 – Kapı.
7 – Üçlü – Üçlü paralel çubuk.
8 – Beyaz kapı.
9 – Dar turnike.
10 – Su engeli.
11 – Paralel ikili çubuklar.
12 – Yağ fıçısı ve kazıklar.
13 — Set üzerinde kazıklar.
14 – Üçlü – üçlü paralel çubuk, ikili engel ve parmaklıklar.
15 – Taş duvar.

DÜZ ENGEL : Eş düzlem üzerinde birbirinin arkasına ve düzleme dik olarak yerleştirilen engellerdir (Kapılar, duvarlar, kazıklar, parmaklıklar).

BİLEŞİK (KOMBİNE) ENGEL : Birbiri ardına sıralanmış iki, üç ya da daha çok sayıda engelden oluşur, iki bileşik engel arasında 7-12 metre uzaklık olmalıdır. Üzerinde parmaklık olan yada olmayan setler, eğimler ve yokuşlar, bileşik engel olarak adlandırılır.

DAYANIKLILIK (PUİSANS) YARIŞMASI ENGELLERİ : Puisans yarışmalarında 6 – 8 engel bulunur. Düz engellerin yüksekliği en az 1,40 m. dir. Parkurdaki engel sayısı belirlenenden az olursa, aynı engelin üzerinden dört atlayış yapılabilir. Bu durumda, engelin yüksekliği ve (veya) genişliği istenildiğinde artırılabilir.

KARIŞIK ENGEL: Atın aynı anda yükseklik ve uzunluk atlamasını gerektirecek şekilde oluşturulmuştur. (Üçlü engeller, ikili engeller, domuz sırtı engeli).

SU ENGELİ: Atlama yapılan yanında 65 sm. yüksekliğinde bir korkuluk bulunan, 4 – 5 m. genişliğinde içi su dolu bir hendektir. Atlama sınırı, hendeğin kıyısına 5 sm. eninde beyaz kauçuk bir bant yerleştirilerek belirtilmiştir.

OLİMPİK “GRAND PRİX” ( BÜYÜK ÖDÜL BİREYSEL) : İki bölümde yapılır.
A bölümü, yükseklikleri 1,30 – 1, 60 m. olan 12 – 15 engelli 1000 metrelik parkurda koşulur. Karışık engellerin genişliği 1,50-2 m., su engelinin genişliği ise 4,50 metredir.
B bölümünde engellerin yüksekliği 1,40 -1,70 metreye, genişliği ise 2 metreye çıkarılır, ancak engel sayısı 10’dan çok olamaz.

OLİMPİK “GRAND PRİX” (TAKIM) : A bölümünde parkurun boyu, engellerin numara ve büyüklükleri, bireysel büyük ödülün eşidir.
B bölümünde en iyi dereceyi yapan 8 takım katılabilir. Bu bölümde yükseklikleri 1,40 – 1,80 metre arasında değişen 6 engelden atlanır.

ATLAR : Ulusal binicilik federasyonlarınca onaylanmış ve federasyon üyesi bir kişinin ya da federasyonun malı olmalıdır. Atın binicisinin at sahibi ile eş uyrukta olması zorunludur.

BİNİCİLER : (Gençler yarışmaları dışında) en az 18 yaşında olmalı ve amatör binicilik lisansı bulunmalıdır.

GİYİM : Subay olan biniciler tüm yarışmalarda üniforma giyebilirler. Sivil yarışmacılar ise uluslararası yarışmalarda beyaz gömlek, kravat, külot- pantolon, ceket ve siyah çizme giymelidirler.

KOŞUM TAKIMLARI : Eyer, yular ve dizginlerde herhangi bir kısıtlama yoktur, fakat kukuleta ve göz siperi takılmasına izin verilmez.
Bilek bağı kullanılabilir. Boyu 75 sm.’yi geçen, ucunda ağırlık bulunan kırbaçları kullanmak yasaktır.

YARIŞMA :
PARKURU DOLAŞMA : Çıkıştan önce binicilerin parkuru yaya olarak dolaşıp, engelleri incelemelerine olur verilir.
ÇIKIŞ DÜZENİ: Çıkış sırası kura çekimi ile saptanır. Bu düzen, yarışmanın her bölümünde, ilk olarak saptanan çıkış sırası ile uygulanır.

ÇIKIŞ : Binici, numarası okunduktan sonra atına binmiş olarak alana çıkar; ancak, gözlemcinin vereceği çıkış komutu ya da zil sesi duyulmadan çıkış çizgisini geçemez. Çıkış yaptıktan sonra planda belirtilen yolu izlemeli ve engelleri numara sırasına göre atlamalıdır. Tersine davranışlar cezalandırılır. Atın bir engeli atlamaması (bu durumda engel yeniden atlanmalıdır), engeli düşürmesi ya da yolunu kaybetmesi ceza gerektiren durumlardır. Eğer at, engeli reddederken devirirse, binici engel düzeltilene dek beklemeli, yeniden atlamalı ve ondan sonra yarışmayı sürdürmelidir. Parkuru bitiren binici, atından inmeden alandan ayrılmalı ve doğruca, atın üzerindeki koşumlarla birlikte tartıldığı tartım yerine gitmelidir.

CEZALAR:
DEVRİLEN ENGELLER : Bir engelin herhangi bir parçası devrildiğinde, yerinden oynatıldığında ya da devrilmekte olan parçanın engelin diğer bir parçası tarafından devrilmesi önlendiğinde, engelin devrildiği varsayılır. Engele dokunulduğunda ya da binici bitiş çizgisini geçtikten sonra devri- lirse, engel, devrilmiş sayılmaz. Üst üste dizilmiş çeşitli parçalardan oluşan bir engelin yalnız üst parçası devrilse de ceza verilir.
Eğer engel yine çeşitli parçalardan oluşmuş ise ancak bu parçalar üst üste değil yanyana duruyorsa, devrilen parça sayısı göz önüne alınmaksızın biniciye tek ceza verilir. Düşürülmüş bir engelin bir parçası ya da bileşik engelin bir bölümü binicinin başka bir engeli atlamasını önleyecek durumda ise, binici yarışmayı sürdürmeden önce, bu parça parkurdan kaldırılmalıdır.

DÜŞMELER: Binicinin yeniden ata binmesini ya da eyerine yerleşmesini gerektiren atın üzerinden ayrılma durumlarında, tam bir düşme olmasa bile, binici “attan düşmüş” olarak, atın omuzu ya da bîr yanının yarısı yere ya da yere ve engele birlikte değerse, “at düşmüş” olarak nitelendirilir.
Düşmeler, yerine ve nedenine göre cezalandırılır. Eğer binici, düştüğü yerden yarışmayı sürdürmezse, yarış dışı kalır.
Binici veya at, engeli devirirken, at engeli reddederken ya da başka bir itaatsizlik sonucunda düşerlerse her bir hata için ayrı ceza puanı verilir. Üzerinde binicisi olmayan (başıboş) atın yaptığı hatalar için ceza puanı verilmez. Alandan ayrılan başıboş at yarış dışı kalır.

“İTAATSİZLİK” :Cezalandırılan karşı koymalar şunlardır:
1 – Parkurdan sapmalar,
2 – Atın engeli reddetmesi, dışarı koşması, biniciye karşı direnmesi.
3 – Yuvarlak çizerek yürümesi,
4 — Atın, parkur planında saptanmadıkça, birbirini izleyen iki engelin arasındaki boşluktan geçmesi.
5 – Bir engeli atlamadan geçip daha sonra kenarına yanaşması. “Z” çizmesi.

ENGEL REDDETMEK : At, atlanması gereken bir engelin önünde engeli düşürerek ya da düşürmeden durursa, engeli reddetmiş olur. Eğer at, bir engelin önünde, engeli düşürmeden, dizginlerinden çekilerek durdurulursa ve duruşundan hemen sonra atlayışını yaparsa, bu bir “engel reddetme” olarak nitelendirilmez. Duruş uzar, at geriye bir adım bile atarsa, bu durum bir “engel reddetme” olarak nitelendirilir.
Binici, engeli, duruş yaparken düşürür ve yeniden düzeltilmeden üzerinden atlarsa yarışma dışı kalır.
Eğer at engelden kayarsa, bu hareketin engel devirme mi, yoksa engel reddetme mi olduğuna hakem karar verir. Üç kez engel reddeden at ve binicisi yarışma dışı kalır.

DIŞARI KOŞMA:
1 -Binici, atı tam denetim altında bulunduramıyorsa,
2 – At, atlanılması zorunlu olan bir engelin yanından geçerse,
3 – Alanı sınırlayan bayrakların dışında duran bir engeli atlarsa,
4 – Binici, atını, atlamadığı engele geri getiremez ise, atın “dışarı koştuğuna” karar verilir ve binici yarışma dışı kalır.

ATIN KARŞI GELMESİ : At, yarışın herhangi bir bölümünde ileri gitmek istemez ve direnirse “atın karşı geldiği” varsayılır. At, 60 saniye boyunca binicisine karşı gelerek bir engeli atlamaz ya da çıkış komutundan sonra çıkış yapmazsa, yarışma dışı bırakılır.

SAPMA: Binici,
a) Parkur planını izlemezse,
b) Engelleri düzensiz olarak atlarsa,
c) Parkur dışı bir engeli atlarsa,
d) Bir engeli atlamadan geçerse, “sapma” olayı gerçekleşir.
Sapmanın düzeltilmesi için hata yapılan noktaya geri dönülmelidir.
Sapmadan sonra geri dönülerek engel atlanmışsa, bir “itaatsizlik cezası” geri dönülmeden, bir sonraki engel atlanmışsa “yarış dışı bırakılma” cezası verilir.
Alanda bulunan bir kişi sapmayı düzeltmeğe çalışırsa, binici yine yarış dışı bırakılır.

DEĞERLENDİRME : Yarışmaların değerlendirilmesinde üç tür değerlendirme tablosu kullanılır.
A Türü Tablo : (Olimpik sayı pusulası)
İlk itaatsizlik : 3 kötü puan
Engel devirme : 4 kötü puan
Su engelinden başarısız atlayış: 4 kötü puan
İkinci itaatsizlik: 6 kötü puan
Binicinin ya da atın düşmesi: 8 kötü puan
İtaatsizlik ile birlikte engelin devrilmesi : 3-6 kötü puan ve
6, 8,10 saniye ceza Üçüncü itaatsizlik ya da kurallarda belirtilen diğer hatalar: Yarış dışı bırakılma
Zaman sınırının geçilmesi: Her fazla saniye
için 0,25 kötü puan
Yarışmanın her bölümünün sonunda, verilen kötü puanlar toplanarak, binicilerin değerlendirmesi yapılır. Eşitlik durumunda birincinin saptanabilmesi için, yarışmanın türüne göre, saate karşı ya da yine hata puanına göre bir kaç zorunlu atlayış daha yaptırılabilir.
B Türü Tablo : B türü tabloda, atlama cezaları saniye biriminden yazılır. 700 m. den daha kısa parkurlarda bu tablolar kullanılmaz.
C Türü Tablo : C türü tabloda, cezalar saniye olarak verilip binicinin bölüm derecesine eklenir. Hatalara verilen saniye cezaları, parkurun boyu ile, atın tüm engelleri atlayarak parkuru bitirmesi için gerekli zaman arasında bağıntı kurularak hesaplanır.
SÜRE VE HIZ : Süre, atına binmiş binicinin çıkış çizgisini geçmesinden sonra başlar ve yine atın üstünde bitiş çizgisini geçtiği an sona erer. Uluslararası yarışmalarda zaman sınırı, parkur uzunluğu ile hız kısıtlamaları göz önüne alınarak saptanır. Olimpiyatlarda her 400 m. için 1 dakika verilir. Üst zaman sınırı (zaman limiti) ise, zaman sınırının iki katıdır.

ZAMAN ÖLÇÜMÜ: Süreler, saniye ve ondalıkları ile ölçülür. Uluslararası yarışmalarda, otomatik zaman ölçme aygıtları kullanılır.

ZAMANIN DURDURULMASI : At, engeli, reddettiğinde kronometre durdurulur. Engel düşürülmüş ise, onarılana ve biniciye “başla” komutu verilene dek çalıştırılmaz.

ZAMAN CEZALARI :
1 — İtaatsizlik nedeni ile engelin düşürülmesinde,
6 saniye ceza verilir. Bu ceza, bir engelin ya da bileşik engelin ilk bölümünün devrilmesinde 8. saniye, üçüncü ve sonraki bölümleri için ise, 10 saniyelik cezalar verilir.
2 – Bileşik engelin bir bölümünü devirip daha sonraki bölümünü devirmeden, atlamayı reddetme durumunda kronometre durdurulur ve itaatsizlik, kombine engelin kaçıncı bölümünde yapılmış ise, o bölümün gerektirdiği ceza uygulanır. Bu ceza 8 ya da 10 saniye olabilir.

YARIŞ DIŞI BIRAKILMA (ELENME) : Bir binici;
1- Çağrıldığı zaman alana girmezse,
2- Çıkış komutundan önce, alandaki herhangi bir engeli, parkur dışında bile olsa atlarsa,
3- Çıkış komutundan önce çıkış yaparsa,
4- Çıkış komutundan sonraki 60 saniye içinde yarışmaya başlamayı başaramaz ise,
5- Bir bölümde yapılan üç itaatsizlik sonucunda atı engeli reddettiğinde, engeli ata gösterirse,
6- İzin almadan, ata binmemiş şekilde alana girer ya da çıkarsa,
7- Atı, bir bölümde toplam 60 saniyeden çok karşı koyarsa,
8- Atına, bir engeli atlatmak için 60 saniyeden daha uzun süre geçirirse, (Düşme durumları dışında)
9- Parkurdan. sapmayı düzeltmeden, bir engeli atlarsa,
10- Engelleri yanlış sıra ile atlarsa,
11- Üst zaman sınırını aşarsa,
12- Devrildikten sonra düzeltilmemiş bir engeli atlarsa,
13- Kronometre durdurulduktan sonra yeniden başlama komutu verilmeden başlarsa,
14- Atlanması zorunlu olmayan bir engeli bir ya da birkaç kez yanlış doğrultudan atlarsa,
15- Kapalı bir engeli, gerçek doğrultusunda atlamayı başaramaz ise,
16- Bileşik bir engelin her bölümünü ayrı ayrı atlamayı başaramaz ise,
17- Alandan ayrılmadan önce bitiş çizgisini atına binmiş olarak geçemez, ya da atı alandan yarışmayı bitirmeden ayrılırsa,
18- Yarışma sırasında kırbaç alır ya da yasaklanan yardımları görürse,
19- Bölüm sonunda, tartım sırasında, gerekli en az ağırlıkta olmazsa,
20 -Tartım sırasında izin almadan atından inerse, yarış dışı bırakılarak cezalandırılır.

VARIŞ DIŞI ATLAYIŞLAR : Birincilik için yarışan biniciler arasında ilk bölümler sonunda beraberlik durumu varsa, yarış dışı atlayışlar yapılır. Yarış dışı atlayışlarda engellerin sayısı azaltılır; buna karşın genişliklikleri ve yükseklikleri arttırılır. İlk yarış dışı atlayışlarda, engellerin sayısı, yarışmada kullanılan engel sayısının yarısından, ikinci atlayışlarda ise, 6’dan az olmamalıdır. Her iki tur atlayış da zamana karşı yapılabilir. Değerlendirme, binicinin aldığı kötü puanlar ile parkuru tamamlama süresi toplanarak yapılır. En az kötü puan ve en iyi zamanı elde eden binici yarışmayı kazanır.


Gösteri yarışmaları (DRESAJ)

Gösteri yarışmaları, atın fiziksel tüm durumunu (fiziksel kondisyonu) ve yeteneklerini ortaya çıkarır. Bu spor dalında at ile binicisi arasında çok iyi bir uyum sağlanması gerekir. Biniciler, çeşitli adım biçimlerini, duruşları, doğrultu değişikliklerini, davranış ve figürleri ile birleştirerek atları ile gösteriler sunarlar.
ALAN : Uluslararası yarışmalar 60 m. X 20 m. boyutlarında olan alanlarda düzenlenir. Alanların yüzeyi pürüzsüz olmalı, izleyicilerle alan sınır çizgileri arasında 20 m. uzaklık bulunmalıdır.
Duvarlarla çevrilmiş alanların duvara uzaklığı en az 2 m. olmalıdır. Alanın ortasından geçen çizgi, üzeri ot ile kaplanmış 0,75 m. genişliğinde bir şerittir.
Harfler, bu şerit üzerine talaş ya da beyaz tozla yazılır. Alanın 2 m. dışında bulunan belirti taşlarının üzerinde bulunan harfler, siyah ya da beyaz renkte boya ile yazılmıştır. Alanın girişi “A” harfi ile belirtilir.

GÖREVLİLER : Uluslararası gösteri yarışmaları, beş üyesi olan bir kurul tarafından yönetilir. Kurul üyelerinden üçü, alanın girişinin karşısına gelen kısa kenarın arkasında, birer kurul üyesi de uzun kenarların arkasında dururlar.

YARIŞMALAR : “FEI” Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEDERATION EQUESTRE INTERNATIONALE) uluslararası düzeyde şu karşılaşma ya da gösterilerin yapılmasını öngörmüştür:
GRAND PRİX (BÜYÜK ÖDÜL) : Olimpik karşılaşmalarda deneyimliler sınıfında.
INTERMEDIAIRE: Yarı deneyimliler sınıfında.
PRİX ST. GEORGES ( SENT JORJ ÖDÜLÜ): Gençler sınıfında.

ATLAR : Ulusal binicilik federasyonlarınca onaylanmış ve federasyon üyesi bir kişinin ya da federasyonun malı olmalıdır. Atın yüksekliği 14,2 “el” i aşmamalıdır. (“el” , atların yüksekliğini ölçmekte kullanılan ve 10 sm.’ye eşdeğer, uluslararası bir ölçü birimidir). Atların yarışmalara katılma koşullarına uygun olmaları gerekir. Örneğin üç kez olimpik yarışmaya katılan bir at, “Grand Prix” yarışmalarına giremez.

KOŞUM TAKIMLARI: İngiliz av türü eyer ve çift yular kullanmak zorunludur. Bilek bağı, çektirme, koşturucu dizgin, sargı ve göz siperliklerinin kullanılması yasaklanmıştır.

ATIN EĞİTİMİ : Hiçbir at, eğitildiği kentte yapılan yarışmalara katılamaz. At, üzerinde yarışan binici tarafından eğitilmiş olmamalıdır. Başka bir deyişle, atın eğiticiliğini binicinin dışında birisi yapmış olmalıdır.

BİNİCİLER : Karşılaşmalara katılan tüm binicilerin ulusal binicilik federasyonu üyesi, (büyükler yarışmaları için) en az 17 yaşında ve at sahibi ile aynı uyrukta olmaları gereklidir. Yabancı bir devlette yapılacak gösteriler için ulusal federasyondan alınmış bir belge ve amatör lisansları bulunmalıdır.

GİYİM : Subay olan biniciler üniforma giyebilirler. Sivil yarışmacılar ise siyah ceket – pantolon ya da koyu renk takım, beyaz dizlik, silindir şapka, av çorabı, siyah çizme ve mahmuz kullanırlar.

YARIŞMA : Komutla birlikte binici atını “eşkin gidişle”, duruşlarla ve selam vererek alana sokar.
Gösteride yer alan hareketler, sırası ile bir kağıda yazılarak biniciye verilir. Binici alana girdikten sonra, kâğıda bakmadan, sıra ile hareketlerini tamamlamalıdır. Gösteri alanın belirli bir yerinde belirli bir hareketin yapılmasını gerektiriyor ise, hareket, binici o noktaya ulaştığı an sunulmalıdır. Alan üzerinde bulunan bir belirtimin doğrultusunda atın yürüyüşünün değiştirilmesi gerekmekte ise, binicinin vücudu da o belirtinin doğrultusunda bulunmalıdır.
Binici, gösteri kâğıdında belirtilen doğrultudan çıkarsa ya da atına, belirtilen yürüyüşünün dışında bir figür yaptırırsa, bir zil sesi ile uyarılır. Gösteri hatanın yapıldığı noktadan yeniden başlamalıdır. Böyle bir durumda kronometre durdurulmaz.
Atın ya da binicinin düşmesi, yarışma dışı bırakılmak ile cezalandırılmaz. Biniciye, düşmelerden, hareketin kötü sunuluşundan ve belirtimlere uymamaktan ötürü çeşitli cezalar verilir.
Binici, son kez selam verdikten sonra alanı “A noktası”ndan terkederek gösterisini bitirir.
belirtilir. Gösterinin süresi, binicinin ilk selamından sonra atını ileri sürdüğü andan, son selamım verdiği ana değin geçen süredir. Zaman sınırının aşılmasında, fazladan kullanılan her saniye için, her bir gözlemcinin değerlendirmesinden 0,5 puan düşürülür.

CEZALAR : Sonradan düzeltilmiş olsun olmasın her hata, her eksiklik ve yanlış düzen içinde yapılan her hareket için binici cezalandırılır. İlk kez yapılan hata için 2, ikinci hata için 4, üçüncü hata için 8 sayı, binicinin toplam sayısından çıkarılır. Dördüncü kez hata yapan binici yarışma dışı bırakılır; ancak gösterisini tamamlamasına izin verilebilir.

DEĞERLENDİRME : Biniciler, kurul üyelerinin her birinden iki tür puan alırlar:
1 – Üyelerce 0-10 puan arasında değerlendirilen
hareket ve geçişler, çeşitli sınıflarda gruplandırılır. Eğer bir binici, yapması gereken hiç bir hareketi yapmazsa ‘O” puan alır.
2 – Üyeler 0 – 10 arasında, bileşik puanları, atın yürüyüş biçimine, isteğine, itaatine ve binicinin oturuşuna göre verirler. Hareketler için verilen puanlarla bileşik puanların sonuç üzerindeki etkinliği FEI tarafından önerilen belirli bir katsayı ile çarpımları yolu ile sağlanır.
ZORUNLU HAREKETLER :
DURUŞ : At, ağırlığını her bir bacağına eşit olarak dağıtacak biçimde, uyanık, hareketsiz ve dik durmalıdır. Herhangi bir tür adımdan “duruş”a geçiş, düzgün ve kesin olarak yapılmalıdır.
YARIM DURUŞ : Asal bir hareketin yapılmasına başlanmadan önce, atın ilgi ve dengesini artırmak amacı ile yapılır.
ZAMAN ÖLÇÜMÜ : Binicilere hareketlerini tamamlamaları için tanınan süre gösteri kâğıdında

belirtilir. Gösterinin süresi, binicinin ilk selamından sonra atını ileri sürdüğü andan, son selamım verdiği ana değin geçen süredir. Zaman sınırının aşılmasında, fazladan kullanılan her saniye için, her bir gözlemcinin değerlendirmesinden 0,5 puan düşürülür.
CEZALAR : Sonradan düzeltilmiş olsun olmasın her hata, her eksiklik ve yanlış düzen içinde yapılan her hareket için binici cezalandırılır. İlk kez yapılan hata için 2, ikinci hata için 4, üçüncü hata için 8 sayı, binicinin toplam sayısından çıkarılır. Dördüncü kez hata yapan binici yarışma dışı bırakılır; ancak gösterisini tamamlamasına izin verilebilir.
DEĞERLENDİRME : Biniciler, kurul üyelerinin her birinden iki tür puan alırlar:
1 – Üyelerce 0-10 puan arasında değerlendirilen
hareket ve geçişler, çeşitli sınıflarda gruplandırılır. Eğer bir binici, yapması gereken hiç bir hareketi yapmazsa ‘O” puan alır.
2 – Üyeler 0 – 10 arasında, bileşik puanları, atın
yürüyüş biçimine, isteğine, itaatine ve binicinin oturuşuna göre verirler. Hareketler için verilen puanlarla bileşik puanların sonuç üzerindeki etkinliği FEI tarafından önerilen belirli bir katsayı ile çarpımları yolu ile sağlanır.
ZORUNLU HAREKETLER :
DURUŞ : At, ağırlığını her bir bacağına eşit olarak dağıtacak biçimde, uyanık, hareketsiz ve dik durmalıdır. Herhangi bir tür adımdan “duruş”a geçiş, düzgün ve kesin olarak yapılmalıdır.
YARIM DURUŞ : Asal bir hareketin yapılmasına başlanmadan önce, atın ilgi ve dengesini artırmak amacı ile yapılır.

ADIM : At, düzenli adımlarla, dört bacak birbirini izleyecek biçimde ve uyum içinde yürümelidir.

Yürüyüş, adımların uzunluğuna göre orta ve açık olmak üzere ikiye ayrılır. Atın, kafasının ve boynunun serbest bırakıldığı durumda yaptığı yürüyüşe “serbest yürüyüş” adı verilir.
TIRIS : Birbirinin çaprazında bulunan ön ve arka bacakların birbirine uygun hareket ettiği iki zamanlı bir yürüyüş şeklidir. Adımlar, birbirinden bağımsız, etkin ve düzenlidir. At, tırıs yürüyüşü sırasında duraksamamalıdır. Tırıs yürüyüş de orta ve açık olmak üzere ikiye ayrılır.
EŞKİN : Üç zamanlı bir adım şeklidir. Sağ eşkinde dört bacağın da havada olduğu durumdan sonra sırası ile sol arka, sol çapraz (sağ arka ve sol ön) ve sağ ön bacaklar yere değer. Bilinen eşkin yürüyüşler, orta ve açık olmak üzere ikiye ayrılır.
TERS EŞKİN : Yuvarlak çizerek yapılan yumuşak bir yürüyüş şeklidir. At, önde bulunan ayağa doğru bükülü bir duruma girer.
EŞKİN ADIMDA AYAK DEĞİŞTİRME .Sıradan ayak değiştirmelerde, at, önce yürütülür. Birkaç adımdan sonra, diğer ayak önde olacak şekilde yeni eşkin yürüyüşe başlanır. Ayaklar havadayken ayak değiştirme, çok kısa bir süre içinde ve ayaklar birbirleri ile tam uyum içinde olduğunda yapılmalıdır.
TOPLU ADIMLAR : Atın bir yanının alçaltılma- sı ile bütün kas ve eklemleri bir yay gibi gerilir. Bu durum hayvanın içinde, ileri doğru bir atılım yapmak için istek oluşmasına neden olur.
GERİ DİZGİNLEME: Atın bacaklarının yukarıya çekilip aynı anda çapraz çiftlerinin yere bastırılması ile yaptırılan geriye doğru yürüyüş şeklidir. Bu işlemden sonra at, binicinin istemi ile ileriye doğru atılım yapmağa hazır olmalıdır.
İTAAT : Dizginlerle çenesinin yavaşça çekilmesi, atın itaat etmesini ve dengesini bulmasını sağlar. Atın, dişlerini gıcırdatması ve kuyruğunu sertçe sallaması, sinirlerinin gergin olduğunu ve karşı koyduğunu belirtir.
GEÇİŞLER : Bütün adım ve hız değişiklikleri, hızlı ama belirsizce yapılmalıdır. Bu kural “pasaj” ve “piaffe” arasındaki geçişler için de geçerlidir.
DOĞRULTU DEĞİŞİKLİKLERİ : At, izlenen dairesel çizginin yuvarlaklığı ile kendi gövdesinin eğimini, adım değiştirmeden ve binicinin komutlarına karşı koymadan, eş düzeyde tutmalıdır.
TERS – EL DEĞİŞTİRME: Binici yön değiştirmek istediği zaman, atı bir an için düz duruma getirir. At, daha sonra harekete başlanacak çizgiye yan duruma getirilir. Alan çizgilerine gidişlerde, adım sayıları önceden belirlendi ise bu hareket mutlaka simetrik olarak yapılmalıdır.
KÖŞE DÖNÜŞLERİ : Toplu adım durumunda at, çapı 3 m. olan bir dairenin dörtte bir yayı üzerinde dönmelidir. Diğer adım şekillerinde dönüş yayının çapı 6 m. olabilir.
“PASAJ” : Çok ölçülü, süslü ve uyumlu bir tırıs türüdür. Her çapraz bacak çifti yere sıra ile basar. “Pasaj” hareketinde, kaldırılan ön bacağın toynağı diğer ön bacağın incik kemiğinin orta düzeyinde, kaldırılan arka bacağın toynağı ise diğer arka bacağın topuk ekleminin üst düzeyinde tutulmalıdır. Hareket sırasında atın boynu ve başı göze hoş gelecek ve gergin duracak biçimde kalkık olmalıdır.
Atın, ön ayaklarını birleştirmesi, başını sallaması ve sağa, sola yalpa yapması en önemli hatalardır.

PİAFFE” : Pasaj’a benzeyen bir tür harekettir. Boyun kalkık, baş yumuşak ve dik tutulur. Dizginlerin gergin olması dolayısıyla atın dudakları, birbirine çok az değer. Çapraz bacaklar, yumuşak hareketlerle kaldırılıp basılır. Toynak düzeyleri pasaj hareketinde olduğu gibidir. Atın gövdesi, yumuşak ve uyumlu bir hareketle aşağı yukarı inip, çıkmalıdır. At, başını oynatmak ve yalpa yapmak gibi hatalar yapmamalıdır. Piaffe hareketi, kusursuz bir denge ile ve canlı bir biçimde sunulmalıdır.
LATERAL (YANA DOĞRU) HAREKETLER: Omuz yaklaştırma, travers, renvers, ters-el değiştirme, bacak gevşetme hareketlerinden oluşur.
Bacak gevşetme dışındaki tüm hareketlerde, at, kendisine, başından kuyruğuna değin düzgün bir büküm verir. Baş önde ve ileri doğru iki değişik yönde hareket eder. Adımlar, düzenli, yumuşak ve bağımsız olmalıdır.
“OMUZ YAKLAŞTIRMA” : At, binicinin bacağının çevresinde hafifçe bükülmelidir. Dış omuz, arka iç but ile eş doğrultuda olmalı ve iç bacaklar, dış bacakların önünde hareket etmelidir. At, hareket etmekte olduğu yönün dışında bir yere bakmalı ve başı, hareket ettiği doğrultuya 30 dereceden fazla bir açı yapmamalıdır.
“BACAK GEVŞETME” : Omuz yaklaştırma hareketine benzer. Tek ayrıcalığı, atın gövdesinin, boynundaki hafif büküm dışında dümdüz olması-
“TRAVERS” (Başın duvara yaklaştırılması): A-
tın duvar boyunca, başı ile duvar arasında 30 derecelik bir açı olacak şekilde hareket etmesidir.
At, binicinin iç bacağı çevresinde kendisine
bir büküm verir ve hareket ettiği doğrultuya bakar.
“RENVERS” (Kuyruğun duvara yaklaştırılması): Travers hareketinin tersidir. Bu harekette başın yerini kuyruk alır. At hareket ettiği doğrultuya bakar.
FİGÜRLER : Dört tür figür vardır: Volte, daire,
serpantin ve sekiz şeklindeki figür.
“VOLTE” : 6 metre çapında bir yuvarlağın çevresinde yapılır.
“DAİRE”: Çapı 6 m.’den fazla olan bir yuvarlak üzerinde yapılır.
“SERPANTİN” : Birinci kıvrım, alanın kısa kenarlarından birinin yakınında yapılır. Kıvrımlar giderek büyütülür ve karşıdaki kısa kenarda son bulur.
“SEKİZ ŞEKLİNDE FİGÜR” : Binici, atın bükümünü “8” şeklinin merkezinde hayvanı dikleştirip, hızlandırarak değiştirir.
“YARIM PİRUET” (yarım çark etme): Bir ayağın ucunda yapılan yarım dönüştür. Binici, yarım dönüşü, atın boynuna havada yarım yuvarlak çizdirerek başlatır. Aynı anda arka ayak ileri doğru olan hareketini keser. Üzerinde dönüş yapılan ayak yerden her kalkışında yine aynı noktaya basmalıdır. At, yarım piruetten sonra, duraksama yapmadan ileri doğru hareket etmelidir.

“PİRUET” (eksen dönüşü) : Alanın her iki yarısında yapılan yuvarlak dönüşlerdir. Yuvarlağın yarı çapı atın boyuna eşittir, ön ayaklar ve dış arka ayak, durağan ayak olan iç arka ayağın çevresinde dönerek hareket ederler. Durağan ayak, diğer arka ayak gibi yerden kaldırılıp yine yere basmazsa hareketin düzenli olmadığı düşünülür. Durağan ayak her zaman aynı noktaya basmalıdır.
BİNİCİNİN DURUŞU: Hareketler, at hiçbir şekilde zorlanmadan yaptırılmalıdır. Binicinin beli ve kalçası dengeli olmalı, bacaklar aşağıya doğru gergin ve hareketsiz olarak sallandırılmalıdır.

Vücudun üst bölümü serbest ve dik konumda olmalı, kollar vücuda yakın tutulmalıdır. Atın iki el ile birlikte yönetilmesi zorunludur. Binicinin, atını yöneltmek için sesle uyarıda bulunması kesinlikle yasaklanmıştır. Böyle bir durumda, hareketin biniciye kazandırdığı puanlardan en az iki puan düşürülür. Yalnız, eyere yan oturan bayan binicilerin kırbaç taşımasına izin verilir.
ELENME : Yarışmacı şu durumlarda yarışmadan elenme ile cezalandırılır:
1 – Hakemlerin komutlarına uymamak
2 – Gösteriyi tamamlamadan alandan ayrılmak
3 – Atın, binicisinin yönetiminden çıkması ve
alandan ayrılması
4 — Gösterisi olmayan atın alana girmesi
5 – Parkurda dördüncü hata
6 Doping
7 — Atın topallaması
8 – Atın biniciye karşı koyması. (Çıkış zilinden sonra 60 saniye içinde atın alana girmemesi ya da gösteriyi sürdürmeyi istemeyen atın, 60 saniye içinde gösteriyi sürdürmesinin sağlanması).
DERECELER : Yarışmacıların her kurul üyesinden aldığı puanlar, ayrı ayrı saptanan katsayılarla çarpılır. Gösterideki hatalar ve zaman sınırını geçmekten ötürü verilen ceza puanları, kurul üyelerinin değerlendirmelerinden çıkartılır. Daha sonra kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınır ve her üyenin son değerlendirmesi saptanır.
Takım değerlendirmesi ise, takımın, en yüksek puan alan üç binicisinin puanlarının birbirine eklenmesi ile yapılır.
Final gösterilerinin yapılmadığı yarışmalarda birinciliği, en yüksek puanı elde eden binici ya da takım kazanır. Puanları eşit olan biniciler, sıralamada aynı yeri paylaşırlar.
Final gösterilerinin yapıldığı yarışmalarda ise sıralama, final yarışmasının sonunda, elde edilen puanlara göre yapılır. Eğer final gösterisinde eşitlik durumu varsa, sıralama, binicilerin ilk gösteride elde ettikleri puanlara göre yapılır.
Final gösterilerinin yapıldığı yarışmalarda, takımlar arasında eşitlik durumu varsa, hangi takımın finalde en kötü puanı alan binicisi ilk gösteride daha yüksek puan elde etmişse, o takım birinci olur.

Üç günlük yarışlar
Üç günlük yarışlar üç tür binicilik yarışmasından oluşur: Gösteri, dayanıklılık ve gösteri atlamaları. Yarışmalar birbirini izleyen üç gün boyunca yapılır. Biniciler yarışma boyunca aynı atabinmelidir. Bu spor dalı, atın uyumunu, hızını, dayanıklılığını ve engel atlama yeteneğini ölçer. At ile binicisi arasında kusursuz bir anlayışın var olması gereklidir.
ATLAR : Uluslararası düzeyde yarışmaya alman atların özellikleri:
a) Yüksekliği 14 “el”i aşmamalı,
b) En az 6 yaşında olmalı,
c) Bir ulusal federasyon üyesinin malı olmalı,
d) Federasyon tarafından onaylanmış olmalı,
e) Sahibi ile aynı uyrukta olan bir binici tarafından binilmelidir.
Atlar, yarışmaya uygun olup olmadıklarının kanıtlanabilmesi için yarışma boyunca üç kez denetlenirler.
KOŞUM TAKIMLARI: Gösteride İngiliz eyeri ve gem ya da çiftli yular kullanılması zorunludur. Deriden yapılmış burunluk kullanılabilir. Göz siperliği, sargı, bilek bağı, çektirme, koşturma ve kenar dizginleri kullanmak yasaktır. Dayanıklılık ve atlama yarışmalarında eyer kullanmak isteğe bağlıdır. Bilek bağı kullanılabilir. Göz siperlikleri yasaktır.
BİNİCİLER : Uluslararası düzeyde yarışan biniciler, en az 18 yaşında olmalı ve amatör lisansları bulunmalıdır. Dış ülkelerde yapılan her gösteri için federasyonlarından alınmış onaylı bir belge bulundurmaları zorunludur. Binici, takım yarışında yalnız bir at ile yarışabilir. Tekler yarışmalarına iki atla katılabilir.
GİYİM : Subay biniciler yarışmaların bütün bölümlerinde koruyucu başlıkla birlikte üniforma giyebilirler. Sivil yarışmacılar, gösteri ve atlama yarışmalarında av giysileri, dayanıklılık yarışmasında ise polo gömleği, beyaz pantolon, siyah çizme, siyah avcı başlığı ya da koruyucu başlık giymelidirler. Gösteri yarışmalarında mahmuz kullanmak zorunludur.
GÖREVLİLER : Üç günlük yarışlarda, bir başkan, gözlemciler, değerlendirme kurulu, itiraz komitesi, teknik yardımcılar, parkur görevlisi, veterinerler, zaman tutucuya atlama gözlemcileri görevli olarak bulunurlar.
TAKIM YARIŞMALARI : Bir takım dört biniciden oluşur. Olimpiyatlara her ülkeden ancak bir takım katılabilir. Bir birinciliğin geçerli olabilmesi için yarışmalara en az üç takım katılmalıdır.

BİREYSEL YARIŞMALAR
Bir takımın binicileri, bireysel yarışmacılar olarak da nitelendirilir. Yarışmacılar bir kez yarışırlar ve dereceleri hem bireysel hem de takım sıralaması için geçerli olur. Kurallarda öngörülen en çok yarışmacı sayısını aşmamak koşulu ile takımları oluşturan yarışmacılar dışında kalan biniciler de bireysel yarışmalara katılabilirler.
YARIŞMA SONUÇLARI : Üç ayrı tür yarışmada alınan puanlar, belli bir oranda binicinin derecesini etkiler. Toplam puanlamada gösteri 3, dayanıklılık 12, atlama ise 1 ağırlıktadır. Yarışmacılar, tüm yarışma tiplerinde ceza puanları, engelli ve koşu yarışmalarında ise ödül puanları alırlar.
Bireysel yarışmanın birincisi, en az ceza puanı ya da en çok ödül puanı alan yarışmacıdır.
En iyi dereceleri elde eden üç binicinin toplam puanından ceza puanları çıkarılıp, ödül puanları eklendikten sonra en iyi dereceyi tutturan takım, takım yarışmalarını kazanır.
BAŞLAMA DÜZENİ : Başlama sıraları yarışmadan önce kura çekimi ile saptanır. Yarışmacılar her yarışmada aynı sıra ile yarışırlar. Takım içindeki başlama düzenini takım kaptanı saptar.
ATLARIN DENETLENMESİ : Atlar, yarışmalara uygun olup olmadıklarının saptanması amacı ile denetlenirler. Bu denetimler, gösteri yarışmasından önce; yarışmanın ikinci gününde “C” evresi ile koşu yarışı arasında ve atlama yarışından önce olmak üzere üç kez yapılır. Gözlemciler kurallara aykırılık bulduklarında bir atı yarışma dışı bırakabilirler. Böyle bir durumda binicinin karşı çıkma hakkı yoktur.
AĞIRLIK : Atlama ve dayanıklılık yarışmalarında, at tarafından taşınması gerekli en az ağırlık 75 kg.’dır. Gösteri yarışmasında ağırlık kısıtlaması yoktur. Yarışmacılar, dayanıklılık yarışmasında yarışmadan önce, atlama yarışmasında ise yarışmadan sonra tartılırlar. Gerektiğinde, yarışmacıdan, donanımları ile birlikte tartılması istenebilir. Yarışmacılar, tartılmadan önce atlarından inmemelidirler. Dayanıklılık ve atlama yarışmaları bittikten sonra yeniden tartım yapılır. Yinelenen tartımlara yular da eklenir.
BİRİNCİ GÜN – GÖSTERİLE R –
AMAÇ : Atın fiziksel tümdurumu ile binici ve at arasındaki uyum denetlenir.
DEĞERLENDİRME : Kurul üyeleri, yarışmacıya yarışmanın numaralanmış her hareketi için 0 – 6 arasında toplam puan verebilirler. Hatalı hareketlerde ve zaman sınırının aşılmasında verilen ceza puanları yarışmacının puanından çıkartılır. Bir yarışmacıya verilen puanların ortalaması alınıp yarışmacının ortalama puanı bulunur. Bulunan ortalama puan, elde edilebilecek en yüksek puandan
çıkartılarak ceza puanı saptanır. Son olarak, saptanan ceza puanı gösteri yarışmasının zorluk derecesini belirten katsayı ile çarpılır.
Eşitlik durumunda fazladan bir gösteri yapılmaz.
İKİNCİ GÜN – DAYANIKLILIK –
Amaç, atın hızını, dayanıklılığını, atlama yeteneğini kanıtlamak ve binicinin adım bilgisi ile ata binişteki ustalığını denetlemektir.
Dayanıklılık yarışması 4 evreden oluşur:
A) Yol ve kulvar yarışı,
B) Engelli koşu,
C) Yol ve kulvar yarışı,
D) Kır koşusu
HIZ ve UZUNLUKLAR : “A” ve “C” evrelerinde toplam uzunluk 1 – 20 km. hız dakikada 240 m.- dir. “B” evresinde uzunluk 3600 -4200 m. hız dakikada 600 m.dir. “D” evresinde uzunluk 7200 – 7650 ya da 8100 m. hız dakikada 450 metredir.
PARKURUN BELİRLENMESİ: Bütün parkurlar sarı renkte yön bayrakları ya da yarışma evresinin harfleri ile belirlenir. Yol ve pist bölümlerinde birer kilometre ara ile uzaklıklar belirtilmiştir. Kırmızı ve beyaz bayraklar, zorunlu yolları, engelleri, zorunlu yön değişiklikleri ile her evrenin çıkış ve bitişini gösterir. Biniciler yarışma sırasında kırmızı bayraklar sağ, beyaz bayraklar sol yanlarında olacak şekilde yarışmalıdırlar.
ENGELLER : “B” evresinde her 1000 m. de 3, “D” evresinde ise her 1000 m. de 4 engel bulunur. Engeller durağan olmalı, saptanan boyutları aşmamalı ve ancak yarısı, öngörülen en fazla yükseklikte bulunmalıdır.

Kır koşusu engelleri, olabildiğince, doğal yapıya uygun olmalıdır. Engellerin düşülen tarafında, 2 metreden daha derin çukurlar bulunamaz. Engeller, atın akrobatik atlayışlar yapmasını gerektirmemen, biniciye de kötü bir sürpriz olmamalıdır.
Engeller sıra ile numaralanır. Bileşik engelin her bölümü birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir. Çeşitli bölümleri olan tek engeller 3A, 3B, 3C gibi numaralanır ve tek engel olarak değerlendirilir.
CEZA BÖLGESİ : Talaş ya da tebeşirle çizilerek belirtilir. Bu bölgenin sınırları engelin 10 m. önünden, 20 m. gerisinden ve yanlarının 10’ar m. dışından geçecek biçimde çizilir.
ÇIKIŞ : “A” evresinde yarışmacılara, birbirleri ile aralarında beşer dakikadan daha az zaman aralıkları bırakılarak çıkış verilir. Diğer evrelerde verilen çıkış aralıkları evrenin süresine bağlıdır. “C” ve “D” evreleri arasında 10 dakikalık zorunlu bir mola verilir.
ADIM SEÇİMİ : Adım ve yürüyüş biçimini biniciler seçerler. “A” ve “D” evrelerinde tırıs ya da ağır eşkin, “C” ve “B” evrelerinde ise dörtnal sürülür.
ATA BİNMEMİŞ OLMAK : “A” ve “C” evresinde, binici, yarışma sırasında atının yanında yürüyebilir; ancak bitiş çizgisini geçerken ata binmiş olmak zorunluluğundadır.
ZAMAN ÖLÇÜMÜ : Her evre için zaman sınırı, parkur uzunluğunun hıza bölümü ile saptanır. Atın karnı çıkış çizgisini geçtiği an kronometre işlemeğe başlar.
Bir evrede kazanılan ya da yitirilen zaman, gelecek evre için önerilen zaman sınırını etkilemez.
DEĞERLENDİRME : Zaman cezaları, zaman ödülleri ve engellerde alınan kötü puanlar değerlendirmede göz önüne alınır.
ZAMAN CEZALARI : İzin verilen zamanlardan fazla kullanılan her saniye için, yarışmacılara şu cezalar verilir:
“A” ve “C” evrelerinde 1 ceza puanı “B” evresinde 0,8 ceza puanı “D” evresinde 0,4 ceza puanı.
ZAMAN ÖDÜLLERİ : “B” ve “D” evrelerini, izin verilen zamandan daha kısa sürede bitiren yarışmacılara ödül puanları verilir. Bu ödül puanları, “B” evresinde her saniye için 0,8 puan, “D” evresinde her saniye için 0,4 puandır. “A” ve “C” evrelerinde ödül puanı verilmez.
ENGELLERDE YAPILAN HATALAR: Engeli ilk reddetmeğe 20, ikinci reddetmeğe 40, atın veya binicinin düşmesine 60 kötü puan verilir. (Dışarı koşma, yuvarlak çizme, attan inme, engelden atlamadan ceza bölgesine girme ya da ceza bölgesinden çıkma “engel reddetme” olarak tanımlanır).
YARIŞ DIŞI KALMA : Başlama komutundan daha geç ya da erken çıkış yapan, atak yapan rakibini bilerek engelleyen, kırmızı ve beyaz bayrak işaretlerine uymayan, ata kötü davranan ve vuran, doping yapan, atı yaralayabilecek, yorgun bir atı acıdan ötürü koşturabilecek türde mahmuzlar takan biniciler yarış dışı bırakılırlar.
CEZA BÖLGESİNDE ELENME : Şu hatalar ceza bölgesi içinde yapılırsa binici, yarış dışı bırakılmakla cezalandırılır:
1 _ “B” ve “D” evresinde aynı engelin üçüncü
kez reddedilmesi,
2 — “B” evresinde atın ve (veya) binicinin ikinci
kez düşmesi,
3 — “D” evresinde atın ve (veya) binicinin üçüncü kez düşmesi,
4 — Yapılan parkur hatasını düzeltmemek,
5 — Bir engeli atlamadan geçmek,
6 – önceden atlanmış olan engeli yeniden atlamak,
7 — Engelleri yanlış sıra ile atlamak.
ÜÇÜNCÜ GÜN – ATLAMA –
AMAÇ : Atlama yarışmasının amacı atların, dayanıklılık yarışmasından sonra yarışmayı sürdürüp sürdüremeyeceklerini saptamaktır.
ALAN : Atların becerisini ölçmek için engebeli olabilir. Atlama ve dönmeler için, herhangi bir akrobatik beceri gerektiren, geçilmesi zorunlu engel bulunmaz.

ENGELLER : Alanda 10-12 arasında engel vardır. Bütün engeller zemine sıkıca tutturulmuş, sağlam olmalıdır. Engellerin Önünde geniş ve yüksek bir çit, üzerinde devrilebilen iki parmaklık ve arkasında bir çukur ya da su hendeği bulunmalıdır.
HIZ VE UZUNLUK : Olimpik yarışmalarda parkur uzunluğu 750 – 900 m., hız dakikada 400 m. olmalıdır.
CEZALAR :
Birinci itaatsizlikte 10 ceza puanı,
Engelin devrilmesi ya da su engelinde yapılan hata için 10 ceza puanı,
İkinci itaatsizlikte 20 ceza puanı,
Üçüncü itaatsizlikte yarış dışı bırakılma,
Atın ve (veya) binicinin düşmesi 30 ceza puanı, Engellerin yanlış sıra ile atlanması, yarış dışı bırakılma,
Üst zaman sınırının (zaman sınırının iki katı olan süre) bitiminden sonra parkurda geçirilen her saniye için 0,25 ceza puanı verilir.

Yorum yazın