BİNBİRDİREK SARNICI

İstanbul’da Doğu Roma imparatorluğu döneminden kalma kapalı bir sarnıçtır. Divanyolu’ nun deniz tarafında, çocuk parkının altındadır. İmparator Konstantinus’un (Konstantin), İ.S. 330 yılında Bizans’ı bagkent yaptığı sırada, yanında bulunan Romalı senatör Filoksenos’un kendisi için yaptırdığı sarayın sarnıcı olduğu kabul edilir. Ünlü imparator Jus- tinian) zamanından (VI. yüzyıl) kalma olduğunu ileri sürenler de vardır. U- zunluğu 64, genişliği 56 metredir. İçinde 224 sütun vardır. Bu sütunlar bir bütün olmayıp parçaların kaim bileziklerle tutturulmasmdan meydana gelmiştir. Binbirdirek denmesinin nedeni budur. Duvarları, horasan harcı ile tuğladan örülmüştür. Yüksekliği 14,5 metre kadardır. 325 000 m3 su alabilecek hacimdedir. Üstü tonos ve kemerlerle örtülmüştür. Üzerindeki alana, OsmanlIlar zamanında iki konak yapılmıştır.

Yorum yazın