Bileyleme Nasıl Yapılır – Bileyleme Nedir

Bileyleme Nasıl Yapılır – Bileyleme Nedir

Ağacı, plastik maddeleri, taşları hattâ metalleri kesmede birçok kesici araçtan yararlanırız. Ama söz konusu araçlar uzun süre kullanılınca körleşir. İşte bu nedenle, günlük yaşamda kesme niteliğini yitirmiş makas, bıçak, vb. araçları sık sık bileylemek gerekir.

BİLEYLEME NASIL YAPILIR

• Bileylemenin amacı, kesici ağız aşındığında, kesme profilini yeniden oluşturmaktır. Bu işlemde, bir ya da iki yanlı olan kesici ağzı yeniden keskinleştirme söz konusudur. Bir sofra bıçağı, bir makas ve bir marangoz el demiri (marangoz bıçağı, yontma kalemi) arasında, ağız yönü farkını yakından gözlediğimizde, kesici ağızda, kesilecek maddeye göre değişen bir kesme açısı görürüz. Bu yüzden, bileyleme sırasında, ağzı kendine paralel olarak bilemek ve eski biçimini bozmamak gerekir.
• Bileyleme işlemini uygulamada, üç yöntemden yararlanılır:
• Taşla bileyleme. Biley taşı, bir ucundan sol elle tutulur; bıçak laması, sanki taşı yontacakmış gibi yan yatırılır; sonra kesici ağzın sağ yanı kendine doğru çekilerek, sol yanı ise dışa doğru itilerek yavaşça taşa sürtülür. Bu işlem sırasında, bıçağı taş dışına kaydırmamaya çalışmalıdır; yoksa elimiz kesilebilir. Biley taşları oldukça kırılgandır, yere düşerse kırılabilir.
• Üç köşeli eğeyle bileyleme. Odun testerelerini bileyleme işleminde, çok elverişli üçgen biçimli eğeler kullanılır. Her diş, «dış çaprazına» uyularak tek tek bileylenir. Bu çapraz, testere laması eksenine göre dişin gösterdiği eğimdir ve sıkışmayı önler.
• Çarkla bileyleme. En hızlı ve en verimli yöntemdir, ama yalnızca ustalaşmış kişiler tarafından uygulanabilir. Bu yöntemde, aracın kesici ağzı, kesme açısına uyularak, dönen taşlama çarkının kenarı, na hafifçe tutulur. Aynı zamanda, çark üstüne arı su ya da sodyum karbonatlı su, damla damla akıtılır; sulama, ısınmayı ve taneciklerin sürüklenmesini önler, kesmeyi kolaylaştırır. Bileyleme bitince, ağızda oluşan kılağı (çok ince dişler), üç köşeli eğe ya da biley taşıyla alınır ya da çark üstüne hafifçe tutularak temizlenir

Yorum yazın