BİGADİÇ

Balıkesir’in güneydoğusunda, kendi adıyla anılan ovanın doğu kenarında, İzmir – Balıkesir yolu (asfalt kaplamalı) boyunda kasaba ve ilçe merkezi. Nf. Yuv. 7 550’dir. Bir bölümü, kale tepesinin eteklerinde, geri kalan bölümü düzlüktedir. Çevresinde 1897, 1942, 1950 yıllarında şiddetli depremler olmuş, 1942 depreminde zarar önemli olmuştur. Halkın büyük çoğunluğu için tarımsal ürünlerden sağlanan gelir önemlidir. Çevrenin başlıca ürünleri buğday, pamuk ve tütündür. Çırçır ve değirmenler vardır. Perşembe günlerinde hafta pazarı, eylülde panayır kurulur. Yakınındaki Faraş köyünde borasit yatağı, Hisar- köy’de kaplıca vardır.Bigadiç ilçesinin 3 bucağı ve 74 köyü vardır.

Yorum yazın