Beyzbol Nasıl Oynanır

Beyzbol Nasıl Oynanır

Beyzbol, herbiri 9 oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanır. Her takım, diğerinden daha çok tur yapıp sayı kazanmaya çalışır.- Oyuncular, sayı kazanabilmek için, vuruş sırası kendilerine geldiğinde, köşeleri dolaşarak olabildiğince çok tur yapmalıdırlar. Karşılayan takım, karşı ‘takımdan üç oyuncunun köşelere ulaşmasını engelleyebilirse “vuran takım” durumuna, dolayısıyla vuran takım da “karşılayan takım” durumuna geçer.
ALAN : Oyun alanı, “iç alan” ve “dış alan” dan oluşur, iç alan, dört köşe ile sınırlanmış bölüm, dış alan ise, iki sınır çizgisi uzatılarak elde edilen ve iç alanın dışında kalan bölümdür.
KALE : iç alanın herhangi bir köşesinde bulunan, S köşeli, beyaz kauçuktan yapılmış bölümdür. Diğer üç köşe ise yelken bezinden yapılmış minderlerle belirlenmiştir.

OYUNCULARIN ALANDAKİ YERLERİ
1. Atıcı
2. Yakalayıcı
3. Birinci köşe oyuncusu
4. İkinci köşe oyuncusu
5. Üçüncü köşe oyuncusu
6. İkinci ve üçüncü köşe arasında oynayan oyuncu
7. Sol dış alan oyuncusu
8. Orta dış alan oyuncusu
9. Sağ dış alan oyuncusu

“Atıcı”, iç alandaki bir yuvarlak içinde, yükseltilmiş toprak üzerine yerleştirilmiş, dikdörtgen biçiminde beyaz bir kauçuk parçası üstünde durur.

SÜRE : Bir oyun, belirli sayıdaki vuruş sıraları dizisinden oluşur. (Profesyonellerin arasında yapılan bir oyunda 9 vuruş sırası vardır). Her iki takımın da vuruş sıralarını tamamlamaları için takımların her oyuncusunun vuruş hakkını kullanmış olması gerekir. Vuran takım, üç oyuncusu vuruş yaptığında, vuruş sırasının ilk yarısını tamamlamış olur. Sürenin bitiminde takımlar arasında eşitlik varsa, oyuna takımlardan biri öne geçene dek fazladan vuruş sırası eklenir.

GÖREVLİLER : Görevli 4 hakem bulunur. Koruyucu donanımı olan başhakem, vuruşları denetleyebilmek için yakalayıcının arkasında durur; kararlarda son söz, onundur. Diğer hakemler oyuncuların köşelere ulaşıp ulaşamadıklarını denetlerler; bu amaçla birinci, ikinci ve üçüncü- köşelerin yakınında yer alırlar. Ayrıca, her oyun için takımların sayılarını yazmakla görevlendirilen bir sayı hakemi bulunur.

YEDEKLER : Oyuna duraklamalar olduğu (oyunun durduğu) anlarda alınabilirler. Yedek, yerini alacağı oyuncunun vuruş sırasında yerini alır. Çıkan oyuncu, yeniden oyuna alınmayabilir. Yedek -oyuncu, hakeme bildirilmesi koşulu ile alandaki herhangi bir takım arkadaşının yerini alabilir. Vuruş sırası listesindeki hiçbir oyuncu, yedek olarak görev yapamaz. Yedek atıcılar, oyuna başlamadan önce kendilerine ayrılan bölümde (“bull – pen”) ısınırlar.

OYUNUN BAŞLAMASI : Konuk takım, ilk olarak “vuruş yapan takım” olur. (Vuruş yalnız sopa ile yapılır). Hakem, oyuncular alana çıkmadan önce oyun alanının kurallara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini ve oyuncuların giysileri ile koruyucu donanımlarının uygunluğunu denetler; ayrıca evsahibi takımdan, oyunda kullanılmak üzere birkaç yeni top alır.
Hava durumunun oyunun gidişini etkilemesi söz konusu olduğunda, oyunun sürüp sürmemesi hakkında karar verme yetkisi, evsahibi takımın yöneticisindedir. Ancak oyun başladıktan sonra, elverişsiz hava koşullarından ötürü, oyunun durdurulması ya da yeniden başlatılması için baş hakem karar verir. Hakem oyunu durdurmak için “süre tamam”, yeniden başlamak için de “başla” ya da “oyna” der.
Hakem, oyunun başlamasından 5 dakika önce her takımdan, oyuncularının vuruş sıralarını içeren bir liste istemeli ve bu listenin bir eşini de karşı takım yöneticisine vermelidir.
Evsahibi takımın oyuncuları, savunma durumuna göre alandaki yerlerini alırlar. Vuruş yapacak oyuncunun da yerini almasından sonra, hakem “başla” komutu ile oyunu başlatır. Vuran takım, vuruş sıralarının ilk devresi boyunca yalnız iki taktik verici (coach) bulundurabilir.

GİYİM : “Vurucu’nun mantardan yapılmış güneş şapkası (1), “yakalayıcı”nın ise yüz koruyucusu (2), göğüs koruyucusu (3), yakalama eldiveni (4) ve dizlik ile incik kemiği koruyucusu (5) bulunmalıdır. Her takımın oyuncuları, üzerinde herhangi bir simge bulunmayan, beyaz dışında bir renkte (eş renkte) formalar giymeli, üstlerinde cam ya da parlak metalden takılar bulundur- mamalıdırlar. Her oyuncunun forma numarası belirgin olmalıdır (6). Karşılayan takımın oyuncuları, deri eldiven giymelidirler. Ayakkabıların burnuna ya da topuğuna, yalnız bilinen kramponlar takılabilir.

SOPA : Tümüyle yuvarlatılmış tahtadan yapılmıştır. Çapı, 7 sm. den fazla olmamalıdır. Sıkıca tutulabilmesi için sap inceltilebilir.

TOP : Ağırlığı 140 – 155 gr. arasındadır; ortası mantardandır; çevresine yün ipliği ve beyaz, at derisinden yapılmış, birbirine dikili iki şerit sarılmıştır.

ATIŞ : Atıcı, oyuna başlamadan önce ya da başka bir atıcının yerini aldığında, en çok 8 deneme atışı yapabilir. Atıcı, topu, kolunu arkaya doğru büküp güç alarak atabilir.
Atıcının topu vurucuya atması için, kaleye doğru bir adım atması yeterlidir. Top, yalnız eller ile oğuşturulabilir; giysilere sürerek parlatmaya çalışmak, üzerine tükürük ya da başka bir madde sürmek, topu toprağa sürmek kurallara aykırı davranışlardır. Sert ve tehlikeli hareketler yapan bir oyuncu, diskalifiye edilir. Atıcı, topu, 20 saniye içinde ve doğrudan doğruya vurucuya fırlatmalı, oyunu duraksatmamalıdır.

“BOLK” : Atıcı;
a) Ayağını atış bölgesi dışına çıkararak atış yaparsa,
b) Hatalı olarak atış yaparsa,
c) Topu atıyor gibi yapıp atmazsa,
d) Yüzü vurucuya dönük olmadan atış yaparsa,
e) Atışını kaleye doğru yapmamışsa,
f) Şaşırtıcı bir davranışta bulunursa,
g) Oyunun duraklamasına neden olursa,
h) Atış durumunda iken topu düşürürse,
ı) Yakalayıcı, yerini almadan atış yaparsa hakem “bolk” kararı verir.
“Bolk” kararı, koşan oyunculardan herhangi birinin, bir sonraki köşeye geçmesine neden olur.
Bir köşe oyuncusu, atıcının fırlattığı top tribünlere gider ya da yakalayıcıya çarpıp hakemin giysisine takılı kalırsa, bir sonraki köşeye ilerleyebilir.

VURUŞ : Vuran takımın her oyuncusu, takımın yöneticisi tarafından saptanan sıraya göre vuruş bölgesinde yerini alır. Vurucu, ayakları vuruş bölgesi içinde olacak biçimde durmalı, top kendisine atıldığında, topa vurup tur yaparak sayı almaya çalışmalıdır.

VURUŞ BÖLGESİ (Vuruş Yapılabilen Bölge): Olağan duruşta, vurucunun koltukaltı ile dizleri arasında kalan boşluktur.

“STRAYK” (Vuruş Hatası) : Vurucuya, hatalı vuruş yaptığında, topu hatalı bölgeye attığında ya da topa vuramadığında “strayk” (vuruş hatası) verilir. Vurucu üçüncü “strayk”dan sonra tur yaparak sayı alma hakkı olmaksızın yerini kendisinden sonraki vurucuya bırakır.
“BOL” : Atıcının vurucuya hatalı top atmasıdır. “Bol” olabilmesi için vurucunun topa vurmak için herhangi bir hareket yapmamış olması gerekir. Dört kez üstüste “bol” durumu olduğunda vurucu, doğrudan birinci köşeye geçme hakkını kazanır.

KÖŞE KOŞUSU : Vurucu;
a) Geçerli bir vuruş yaptığında,
b) Dördüncü “bol”dan sonra ilk köşeye geçmişse,
c) Yakalayıcı, üçüncü “strayk”da tutmuş olduğu topu elinden düşürürse sayı almak için köşe koşusuna başlar.

“ZORLAYICI OYUN” : Vurucu, birinci köşeye koşup orada bulunan bir oyuncuyu ikinci köşeye koşmak zorunda bıraktığında oluşan durumdur. (İkinci köşede bulunan herhangi bir oyuncu da üçüncü köşeye koşmak zorunluluğundadır).
Karşılayan takımın oyuncusu, elinde top varken, koşan oyuncuya ya da köşeye dokunmadan önce koşan oyuncu köşeye dokunursa, köşede “güvenlikte” demektir; orada, ayrılması gerekin- ceye ya da başka bir oyuncunun o köşeye koşmasından ötürü ilerlemesi gerekinceye dek kalabilir.

“KAÇMA” : Bu durum, koşmakta olan bir oyuncunun (bir vuruşun 4 “bol” durumunun ya da bir hatanın sonucunda olmamak koşulu ile), top atıcının elinde iken ya da vurucu atışı karşılayama- dı ise, köşelerden birini kapması ile oluşur.
Oyuncu koşmakta olduğu köşeye, topun kullanılmasından önce ulaşamazsa, oyun dışı kalır.

DOKUNMA : Koşan oyuncu köşeden, ancak atılan top karşılayan takım oyuncusunun eldivenine değdikten sonra ayrılabilir; daha önce koşmaya başladı ise, geri dönüp ayrıldığı köşeye dokunmak zorunluluğundadır. Eğer top, kendisinden önce bir sonraki köşeye ulaşırsa, o oyuncu oyun dışı kalır.

DIŞ ALAN OYUNCULARININ HATALARI : Bir dış alan oyuncusu kendini aşan bir topu, eldivenini ya da şapkasını fırlatarak durdurursa, vurucu, bir kale koşusu kazanır. Eğer dış alan oyuncusu, kurallara uygun olarak vurulan topu, formasını ya da üzerinde bulunanlardan herhangi bir parçayı fırlatarak durdurma yoluna giderse, vurucuya 3 köşe koşma hakkı verilebilir. Koşan oyuncular, dış alan oyuncuları tarafından engellenirse, engellemenin oluştuğu ana değin kurallara
uygun olarak ulaşmış oldukları köşeden, bir sonraki köşeye ilerleme hakkını kazanırlar.

DEĞERLENDİRME : En çok tur tamar…-yan takım, oyunu kazanır. Bu tur, oyunculardan birinin sırası ile tüm köşelere dokunarak iç alan çevresini dolaşması ile tamamlanır ve sayı kazandırır.
Vurucu, topa, karşılayan takım c, oncularının ötesine, dış alana doğru gidecek biçimde vurabilirse, tüm köşeleri bir turda dolaşıp sayı kazanabilir. Bu koşuya “kale koşusu” adı verilir. Vurucunun, topa, geçerli alan içerisinde ve kaleden en az 76 m. uzaklıktaki sınır çizgisine erişebilecek biçimde vurması da sayı kazandırır.
Köşeler, “dolu” iken (köşede 3 oyuncu varken), vurucunun bir turu tamamlayabileceği biçimde topa vurarak yaptığı vuruş, “büyük vuruşta kale koşusu” olarak adlandırılır. Bu vuruşta, tek bir vuruş süresi içinde tamamlanabilecek en çok tur sayısı olan 4’e ulaşabilir. Kurallara uygun biçimde vurulan bir top, alana çarpıp dışarı sıçrarsa, vurucu ikinci köşeye koşabilir. Ancak vurucu, genellikle, birinci köşeye ulaşıp, kendinden sonraki vurucular sıralarını kullanırlarken, alan çevresini dolaşmayı sürdürür; topu oyun alanı içine attığı anda, birinci köşeye koşmak zorundadır.
Vurucu;
a) Vurduğu top, dış alan oyuncusu tarafından (hatalı alanda bile olsa), yere düşmeden havada yakalanırsa,
b) İki “strayk”tan sonra üçüncü atışta vurduğu top hatalı alana giderse,
c) Yaptığı üç vuruştan sonra harekete geçemezse (karşılayan oyuncunun, üçüncü vuruşu tutması ya da ikiden az oyuncunun köşede bulunmadığı ve birinci köşenin dolu olduğu durumlarda),
d) Üçüncü atışa vurmaya çalışırken top, kendine değerse,
e) Vurduğu top, koşan oyunculardan birine çarparsa,
f) Dış alan oyuncusunun havadaki topu, seyircinin engellemesinden ötürü yakalayamadığına karar verilirse,
g) Atılan topa üstüste 1 ‘den fazla vurursa,
h) Dış alan oyuncusu engelleme yaparsa,
ı) Birinci ile ikinci ya da birinci, ikinci ve üçüncü köşelerde koşan oyuncuların bulunduğu ve kendi takımından iki ya da daha az sayıda oyuncunun oyun dışı kalmış olduğu durumlarda, topa, iç alanda yakalanacak biçimde vurursa, oyun dışı kalır.
Koşan oyuncu ise;
a) Kendisine dokunulmasını önlemek amacı ile, koşu doğrultusunu 1 m.’den çok değiştirirse,
b) Köşeye doğru koşarken elinde top bulunan bir dış alan oyuncusu, kendisine değerse’,
c) Hareket etmek zorunda bırakıldığında, köşeye ulaşmadan’önce, karşılayan takım oyuncusu, elinde topla köşeye dokunursa, sayı yapmadan oyun dışı olur.
Bif vuruştan sonra vuran takımın iki oyuncusu, karşılayan takımın oyuncularının topu birbirlerine atması yolu ile köşelere değemeden oyun dışı kalabilir. Bu durum “çift oyun”, eş biçimde iiç oyuncunun oyun dişi kalması da “üçlü oyun” olarak adlandırılır.
Her takım vuruş yaptığı sürece (vuran takım olduğunda) en az sayıda oyuncusunun oyun dışı kalmasına, dolayısıyla oyuncularının olabildiğince çok sayıda tur tamamlayarak sayı almasına, karşılayan takım da atıcının, vurucunun vuruş yapmasına olanak vermeyecek biçimde topu hızla savurarak ya da vurulan topu yakalayıp elden ele gezdirerek koşan (vuran takımın-oyuncuları) oyuncuları oyun dışı bırakıp, sayı almalarına engel olmaya çalışır.

Softbol
Softbol, beyzbol’dan türetilmiş bir oyundur. Beyzbolda olduğu gibi, vuruş yapan takımın oyuncuları, karşılayan takımın oyuncuları kendilerini engellemeye çalışırken, köşeleri dolaşarak sayı kazanmaya çalışırlar. Softbolun hem erkekler, hem de bayanlar arasında oynanması, oyun alanının daha küçük , topun ise daha büyük (çevresi 31 sm., ağırlığı 165 -185 gr.) olması ve oyunun 7 vuruş sırasından oluşması dışında vuruş biçimi, oyuncu ve görevli sayısı ile oyunun kuralları beyzbolun eşidir.

Rounders
Rounders, beyzbol ve softbola benzeyen, genellikle bayanlar ya da çocuklar arasında oynanan bir İngiliz oyunudur. Başlıca ayrıcalığı iç alanda kale ile birlikte 5 köşe bulunmasıdır. Takımlar 9’ar oyuncudan oluşur. Sopanın boyu 46 spı., topun çevresi 19 sm., ağırlığı 70.- 85 gr.’dır..O- yun, 2 bayan hakem tarafından yönetilir.

Yorum yazın