BEYŞEHİR GÖLÜ

Akdeniz bölgesinin Göller yöresinde. Batı ‘Toroslar’m doğu kanadını oluşturan Dedegöl dağlarıyla Sultan – Erenler (Eğriburun) dağları arasında, kuzeybatı – güneydoğu doğrultulu oluk içindedir. Yzölç. 656 km2., Dnz. Yks. 1121 m. derinliği, en çok 10 m.’dir. Güneybatı köşesinde bulunan düdenler yoluyla göl sularının bir bölümü yeraltı sularına karışır. Yeraltı su ağının Torosların dış eteklerindeki büyük karst kaynaklarıyla bağlantılı olduğu ileri sürülür. Düdenler, gölün artık sularının tümünü çekemediği için, bir bölümü de Çarşamba çayına ve Suğla gölüne karışır. Bu ayak, sonradan bir kanala alınarak Beyşehir’in dışından geçirilmiştir. Göl ayağının çıkış yerinde bulunan regülatörle akış düzenlenir ve Konya ovasının bir bölümü sulanır. Gölün su dü-zeyi, kimi yıllarda gittikçe yükselir; birbirini izleyen kimi yıllarda da azaldığı olur. Beyşehir gölünde adalar vardır.Gölde balıkçılığın geliştirilmesi ve balık türlerinin çoğaltılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Yorum yazın