BEYDAĞLARI

Teke yarımadasının doğu yanında, Finike körfezine dökülen Akpmar – Alakır çayı vadisiyle Elmalı o- vası arasındaki sıradağlardır. Batı To- roslar’m batı kanadı dağlarıdır. En yüksek doruğu Akdağ üzerindedir (Kızlar sivrisi; 3069 m.). Beydağı üzerinde birçok karst gölcükleri (dolin, obruk) ve düdenlerden başka Buzulçağı’nda oluşmuş buzyalakları (Bak. Buzul), buzul vadileri vardır. Göçebe yörükler, yazın, davar sürüleriyle ve keçi kılından yapılmış çadırlarıyla Beydağları’ndaki yüksek otlaklara (yaylalara) çıkarlar.

Yorum yazın