Beyazıt Külliyesi Hakkında Bilgi

Beyazıt Külliyesi Hakkında Bilgi
• Osmanlı hükümdarı Bayezid II tarafından Edirne’de ve İstanbul’da yaptırılan külliyelere, topluca Beyazıt külliyeleri denir.
• Edirne Beyazıt Külliyesi 1484 – 1488 yılları arasında gerçekleştirilen külliyenin yapımcısı Mimar Hayrettin’dir. Edirne külliyesi, Tunca kıyısında, büyük bir alanda, cami, medrese, şifahane ve bunlara bağlı mumhane, aşhane, vb. birimlerden oluşan bir yapılar bütünüdür.
• Söz konusu bütünün en önemli birimi camidir. Kubbesinin çapı 22,55 m olan kare planlı cami, erken Osmanlı dönemi mimarlığının en güzel örneklerinden biridir. Külliye’nin üstünü 100 kadar kubbe örter. Sultan Bayezid, bu külliyenin yönetimi için 167 görevli atamıştı ve bu görevliler çeşitli birimlerde çalışırdı.
• Külliyenin bir başka önemli birimi de şifahanedir. Caminin büyük bahçesi içinde yeralan ve tıp medresesinde öğrenim gören öğrencilerin staj yapmaları için kurulmuş olan bu şifahanede, akıl ve ruh hastaları tedavi edilirdi. Ortada bir havuz, çevrede hasta odaları bulunan şifahane, hastaların birbirini görmeden yaşayacağı bir plan uyarınca yapılmıştı. Havuzun fıskiyesinden akan sular, kubbeye yansır ve dinlendirici şırıltılarla akardı. Şifahane’de hastalar, müzik ve çiçeklerle uygulanan özel yöntemlerle tedavi edilirdi. Çiçekler hem renkleri, hem de kokuları ile birer tedavi aracı olarak kullanılırdı. Şifahanede şarkı söyleyen ve saz çalan on görevli bulunur, ayrıca hastalara av etinden hazırlanan özel yemekler verilirdi.
• Külliyenin eczanesinde hastalar için ilaçlar hazırlanır, mumhanesinde gereksinmeleri karşılayacak mumlar yapılır, imarette pişirilen yemekler düşkün ve yoksullara dağıtılırdı.
• İstanbul Beyazıt külliyesi.
Bulunduğu semte adını veren bu külliye, 1501-1505 yılları arasında yapıldı. Mimarı, Yakup Şah Bin Sultan Şah’tır.
• Külliye, Beyazıt’ta kapalı çarşı ve sahaflar çarşısı yöresinde, cami, medrese, imaret ve kütüphaneden oluşmaktadır.
• Cami, kare planlı, 24 kubbelidir ve büyük bir mermer avlu ortasında yeralır.
• Kütüphane, külliyenin imaret bölümünde kurulmuş, 1884′ te yapılan onarımlardan sonra halka açılmıştır. Alanı 400 m’dir; 6 kubbelidir.
• 200 kişilik okuma salonu, dergi ve gazeteler bölümü. 9 500 m tutan rafları ve katalog bölümü ile bugün kütüphanede 450 000 yazma ve basma yapıt vardır. Yazılı basının aşağı yukarı bütün ürünleri burada toplanır. Özellikle, gazete ve dergi koleksiyonlarından yararlanmak isteyenler için verimli bir kaynaktır.
—► BAYEZİD II / BEYAZIT CAMİSİ

Yorum yazın