Beyazıt Camii Hakkında Bilgi – Beyazıt Camii Tarihi

Beyazıt Camii Hakkında Bilgi – Beyazıt Camii Tarihi

Beyazıt camisi, Fatih Sultan Mehmed’in oğlu Bayezid II taralından İstanbul’da yaptırılmıştır ve ek yapılarıyla birlikte büyük bir külliye oluşturur. Hamdullah’ın düşürdüğü tarihten, yapının 1501-1506 yılları arasında gerçekleştirildiği anlaşılır.
• Külliyenin mimarı olarak uzun süre Hayrettin ve Koma, lettin adlarından söz edilmişse de, son yıllarda yapıların gerçek mimarının Yakub Şah bin Sultan Şah olduğu ortaya çıkmıştır. Bu mimarın yardımcılıklarını da, Mimar Ali ve Mimar Yusuf üstlenmiştir.
• Kare planlı olan Beyazıt Camisi’nin 24 kubbesi vardır. Cami kapısından içeriye girildiğinde, ilk dikkati çeken, ortadaki 18 m çaplı büyük kubbedir. Bu kubbe, mihrap ve giriş kapısı yönlerinde iki yarım kubbe ile desteklidir; sağ ve sol yanlarda yeralan dörder küçük kubbe ise, caminin ibadet yerinin genişlemesini sağlamıştır.
• Öte yandan, kapı yönünde sağda ve solda birer çıkıntı gibi görünen beşer kubbeli iki kanat, Beyazıt Camisi’nin planına değişik bir özellik kazandırmıştır.
• Caminin mermer avlusu, her yanında beş sivri kemer bulunan bir revakla çevrilidir ve orta yerde bir şadırvan bulunmaktadır.
• Beyazıt Camisi’nin birer şe- refeli iki minaresinde renkli taşlarla yapılmış geometrik bezemeler, Kûfi yazıtlar yer- alır ve bu öğeler minarelere ilginç bir görünüm kazandırır.
• Beyazıt Camisi, Osmanlı mimarlığında, klasik döneme geçişin en önemli yapısı sayılmaktadır.
—► BAYEZİD II / BEYAZIT KÜLLİYELERİ

Yorum yazın