BEYAZDENİZ

Kuzey Buz denizinin Doğu Avrupa kıyısında büyük bir girintisi (Şelf denizi). Yzölç. 90 000 km1., ortalama derinliği 60, en çukur yerininki 330 m. Kola ve Kanin yarımadaları arasındadır. Karaya doğru çok sokulmuş o- lup, oldukça uzun ve geniş kolları (körfezleri) vardır. Kasımdan mayısa kadar buz tutar; körfezlerde bankizler oluşur, önemli limanlar Arhangelsk ve Byelo- morsk’tur. Beyazdeniz, bir kanal ile Bal- tık denizine bağlanmıştır. Bu kanal One- ga gölünden yararlanılarak açılmıştır. 227 km. uzunlukta olup, 19 basamaklıdır. 3000 ton hacmindeki gemilerin geçmesine elverişlidir. Buzkıran gemiler, bu ö- nemli suyolunu kışın da açık tutar. Med ve cezir arasındaki yükseklik farkı, kör-fezlerde 10 m.’ye erişir.

Yorum yazın