BETON

zamanımızda çok yararlanılan, „yapıştırıcı olarak çimentoya, kum veya çakılın karıştırılmasıyla oluşan yapı gereci. Beton İle duvarlar, tavanlar, köprülerin büyük bölümleri yapılabilir. Bunlar, önceleri çok sayıda taşı veya tuğlayı yanyana ve üstüste yerleştirerek yapılırdı. Çimento ve onun İçine karıştırılan kum veya çakıl su ile birlikte çok iyi karılır. Bunun için makine de kullanılabilir. Karışım kalıplara döküldükten sonra katılaşır ve sert bir taş durumu kazanır. Bundan sonra kalıplar sökülür. Böylece, sözgelişi bir duvarın veya bir dikmenin ya da kirişin yapımı tamamlanmış olur. Beton dökülmeden önce, kalıp içine demir veya çelik çubuklar ve örgüler (ağlar) de yerleştirilebilir. Buna «demirli beton» denir. Bu yöntem, tavanların ve döşemelerin, dikme ve kirişlerin yapımında uygulanır.

Yorum yazın