BESİSUYU

bitkilerin türlü bölümlerinde dolaşan, içinde besleyici maddeler bulunan su Kökler yoluyla topraktan çekilen ve yaprağa giden besisuyu içinde metal tuzları bulunur; buna «ham besisuyu» denir. Olgun besisuyu ise, yapraklardan bitkinin bütün bölümlerine gider; bu asıl besleyici ve organik sıvıdır. Bitkilerden her biri, kendisi için gerekli olan maddeleri, topraktan suda erimiş olarak alır. Ayrıca havadaki karbon dioksit gazını, yapraklarıyla alarak, türlü bileşikler oluşturur.

Yorum yazın