Besin Sanayisi Nedir

Besin Sanayisi Nedir – Besin Sanayisi Hakkında Bilgi

Bir koruma işleminden geçirilmiş bütün yiyecek maddelerine, doğal yiyecek karşıtı olarak «hazır yiyecek» denir. Dolayısıyle, çeşitli besin sanayileri vardır ve sanayiler 4 ana grupta sınıflandırılabilir:
1.Ayırma ve sızdırma sanayisi. Bu sanayi, yiyecek değeri taşıyan maddelerden cansız, etkisiz ya da zararlı nesneleri hiç bir değişikliğe başvurmadan ayıklayıp atmayı öngörür; değirmencilik, yağ ve tuz sanayisi bunlar arasındadır.
2.İşleme sanayisi. Geleneksel yöntemlerden yararlanır: Ekmekçilik; pastacılık ve makarnacılık; şarap ve damıtma sanayisi (meyve suları da bu bölüme girer).
3.Konserve yiyecek sanayisi. Şunları hazırlar: a) Soğutulmuş yiyecekler (et, yumurta); dondurulmuş yiyecekler (donmuş et, balık); tuzlanmış yiyecekler (tuza bastırılmış et, balık); kurutulmuş yiyecekler (meyveler, çiroz); füme yiyecekler (balık, şarküteri); vb.
b) Pastörize yiyecekler (süt, sebze ve et yarı konserveleri);
sterilize yiyecekler (süt, kutulanmış et, perhiz sütü); aşırı dondurulmuş yiyecekler (pişirilmek için hazırlanmış ya da doğal hayvansal ve bitkisel maddeler).
4.Kimyasal yöntemlerle işleme sanayisi. Şeker sanayisi ile hayvansal ve bitkisel konserve sanayisini içerir.
• Tarım ekonomisinin ön planda olduğu ülkelerde ayırma, sızdırma, işleme ve konserve sanayisi egemense de, sanayi ülkelerinde konserve ve kimyasal yöntemlerle işleme sanayileri başta gelir. Bu kategorilerden her biri, özel yöntemler gerektirir ve her ülkeye özgü belirli kurallara bağlanmıştır.

YİYECEKLERİN SAKLANMASI
• En çok başvurulan işlem, yoğunlaştırma, buharlaştırma ya da kurutma yoluyla suyun atılmasıdır.
• Sudan arındırma, su emen tuzlu maddelerle de sağlanabilir (yemek tuzuyla olduğu gibi). Öteden beri uygulanmakta olan tuza bastırma yöntemi, bu ilkeye dayanır. Herkesin bildiği lakerda, tuzlu sebzeler ya da salamura, hep bu yolla hazırlanır. Aynı ilke, şekerle de geçerlik kazanır: Bütün meyvelerin şurup, reçel ya da pelte yapılmasında olduğu gibi.
• Yağ gibi çabuk bozulabilen bazı bölümlerin de kesilip atılması gerekir. Bazı besinlerin, bakteri ve enzim etkinliğini yok etmek için belli sıcaklıkta ısıtılması yeterlidir: Süt, bira, şarap, vb. için yapılan pastörizasyon böyle bir işlemdir. Daha yüksek sıcaklıkta enzimler ve bakteriler, sterilizasyon yoluyla bütünüyle yok edilirler.
• Sebzelerde sınırlı bir asitlik derecesi vardır; bu, doğal olarak, bakterilerin yaşamasını önler; hayvansal kökenli yiyeceklerin asitlik derecesi daha yüksektir ve bu yiyecekler, mikroorganizmaların gelişmesine çok elverişli koşullar taşır. Saklanmaları pek güç olduğu -için, tehlikeli zehirlenmelere yol açabilirler. Yiyecekler çok düşük sıcaklıkta tutularak, enzim ve bakterilerin etkinliği önlenebilir.

Yorum yazın