BESARABYA

Avrupa’nın güneydoğusunda, Dnyester ve Prut ırmakları arasında, Karadeniz kıyılarından Polonya sınırlarına erişen bölgedir. Burası, iki dünya savaşı arasında Romanya sınırları içinde iken, İkinci Dünya savaşından sonra S.S.C.B.’ne bırakılmıştır.BESİN, beslenmeye elverişli (sindirilebilir) maddeler. Sindirim (Bak.) organları yoluyla kana karışır; büyümeyi sağlar; eskiyen dokuların onarılmasına yarar, yaşamak ve her türlü etkinlik için gerekli enerjiyi verir ve artan bölümü, türlü organlarda yedek olarak korunur. Besinler, kaynaklarına göre çeşitlidir.a)    Madensel besinler, su ve tuzlardır. (Sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları, fosfatlar, karbonatlar, demir, iyot ve kükürt bileşikleri).b)    Organik besinler, şekerler, nişasta ve yağlar enerji sağlar, proteinler (Bak.) karbon, oksijen ve hidrojenden başka azot da kapsar. Proteinlere «yapıcı besinler» de denir. Organik besinler, bitkilerden ve hayvanlardan sağlanır.

Yorum yazın