BERMUDA ADALARI

Atlas Okyanusu’nda, Kuzey Karolina’nın güneydoğusunda 360 küçük ada, mercan adası ve kayalıktan oluşmuş adalar grubudur. Tümünün Yzölç. ancak 53 kmVdir. Adalardan yalnız yirmisinde 60 000 insan vardır. Anaada Mainland, başkent 3000 nüfuslu Hamilton’dur. AB.D.’ince deniz üssü olarak yararlanılmaktadır.Bermuda adaları, İngiliz sömürgesidir. Nüfusun 1/3’ü beyazlardandır. Ada halkı içişlerinde özgürdür.

Yorum yazın