BERİNG DENİZİ

Büyükokyanus kuzeyinde bir kenardonizdL-, Doğu Sibirya ve Alaska kıyılarıyla Aleut ve Kommandeur adaları arasındadır. Yzölç. 2 270 000 km2.’ dir. Kuzeyde Bering boğazı yoluyla Kuzey Buz denizine bağlıdır.

Yorum yazın