BENZİN

hafif yakıtlardandır. Kolaylıkla yanar. Su gibi saydam bir sıvıdır. Hafif benzin 60° -100° sıcaklıklarda, a- ğır benzin 100° – 150J sıcaklıkta buharlaşır. Benzin ile havanın karışımı patlayıcı bir madde oluşturur ve motorları işletmede (çalıştırmada) kullanılır. Ben-zin, yağlan, mumları, reçine ve kauçuğu erittiği için lekelerin temizlenmesinde ve ayrıca çözeltici olarak yararlanılır. Fakat bu işleri yaparken çok dikkatli olmak gerekir (alevlenme ve patlama tehlikesi). Benzin, damıtma (Bak.) yoluyla, ham petrolden veya taşkömüründen elde edilir.BENZOL, benzinle aynı özelliklerdedir. Taşkömürü eterinden elde edilir ve tıpkı benzin gibi kullanılır. Benzolden hekimlikte kullanılan bazı gereçlerin ve dezenfeksiyon ilaçlarının, bazı boyaların ve yapay (sunî) reçinelerin yapımında da yararlanılır; buharı zehirlidir.

Yorum yazın