BELLİNİ (Gentile)

Venedikli ünlü bir ressamdır (1429 – 1507). Resim yapmayı babasından öğrendi. Kardeşi de ressamdı. En önemli özelliği, büyük ölçüde yaptığı tablolarını bir hikayeci gibi işleme- siydı. Çekici ve parlak bir üslûpta günlük hayat sahnelerini çizdi. Fatih Sultan Mehmet’in çağrısı üzerine İstanbul’a geldi. Burada biri madalyon öteki yağlı boya, Fatih’in iki resmini yaptı. Ayrıca bir Türk kadını ve bir yeniçeri resmi yapmıştır. Fatih’in yağlı boya tablosu Londra mitaesindedM’ (National Galiery)

Yorum yazın