BELGRAD (Beograd)

Yugoslavya’nın başkentidir. Akkale anlamındadır. Macar çukurovasımn güneydoğu köşesinde, Sava ırmağının Tuna’ya döküldüğü yerde ve ana bölümü, iki ırmak arasındadır. Dnz. Yks. 122 m., Nf. 770 000, banliyösüyle birlikte 964 000’dir. Belgrad, İstanbul’dan ve Edirne’den gelen Meriç ve Morava vadilerini izleyen tarihsel yol ile Vardar ve Morava vadilerini izleyerek Selanik’ten gelen ve Orta Avrupa’ya uzanan yolların kavşağındadır. Balkan yarımadasına kuzeyden ve Macar çu- kurovasına güneyden giriş yeridir. XIX. yüzyılda Sırbistan devletinin, 1919’da Yugoslavya’nın başkenti olmuştur.Belgrad, II. Murat zamanında altı ay kadar kuşatıldıysa da alınamadı (1439). Fatih Sultan Mehmet zamanında yapı- ln kuşatma da Hunyadi Yanoş’un yardıma gelmesi yüzünden başarılı olamadı. Sırplar, Belgrad’ı OsmanlIlara karşı koruyamayacaklarını anladıklarından, bu şehri Macarlara bırakmışlardı. Kanunî Sultan Süleyman pıdişah olunca, bütün devletler kendisini kutladıkları halde, Macarlar bunu yapmadılar, vergilerini de yollamadılar. Macar kralı II. Lui’ye (Layoş) elçi olarak gönderilen BehramÇavuşun öldürülmesi üzerine Macarlara savaş açıldı, önce Karadeniz ve Tuna yoluyla bir donanma gönderildi. Padişah da büyük bir ordu ile Belgrad önlerine geldi. Şehir, her yandan kuşatıldı. Kale komutanı karşı koyamayacağını anladığından, Belgrad’ı Türklere bıraktı (1521).Belgrad, bundan sonra Osmanlı ordusunun Avrupa seferlerinde en önemli üslerinden ve durak yerlerinden biri oldu.İkinci Viyana kuşatmasından sonraki savaşlarda, Belgrad, AvusturyalIların eline geçti (1688). Fazıl Mustafa Paşa burasını 1690’da geri aldı. Prens Öjen (Eugenö) komutasındaki Avusturya ordusu 1717’de Osmanlı ordusunu yenilgiye uğratarak Belgrad’ı ele geçirdi. Pasa- rofça antlaşmasıyla Belgrad, Avusturya’ ya verildi. Fakat kısa bir süre sonra, A- vusturya ordularına karşı Türk kuvvetleri başarı sağladılar. Belgrad antlaşmasıyla Belgrad şehri geri alındı (1739). Bundan sonra Belgrad bir sınır kalesi haline getirildi. Belgrad, 1878’de yapılan Berlin antlaşmasına kadar OsmanlIlarda kaldı.

Yorum yazın