Balon Nedir

Balon Nedir – Balon Nasıl Yapılır

Balon Nedir - Balon Nasıl YapılırBalonlar, hava ya da daha başka bir gazla doldurulmuş hava geçirmeyen torbalardır. Balon çocukların oynadığı bir oyuncak olabileceği gibi yararlı bir alet ve taşıt aracı da olabilir. Bir balon yeterli büyüklükte ve içindeki gaz havadan hafif olduğu taktirde yükselir. Bu durumda balonlardan, gözlem aletleri olarak ya da yolcu taşımakta yararlanılabilir.

ilk kullanışlı balonu Fransız Mongolfier kardeşler 1783 yılında uçurmuşlardır. Bu balon sıcak havayla doldurulmuştu. Hava gibi gazlar, moleküllerden oluşurlar. Moleküller ısıtılınca gitgide etkinleşerek birbirinden uzaklaşırlar. Bu da, sıcak havayı soğuk havadan daha hafif duruma getirir. Sıcak havayla doldurulmuş bir balon yükselir. Fransız Robert kardeşler, hidrojen doldurulmuş bir balonla uçan ilk insanlardır.
Balon genellikle alt yanında ağız adı verilen bir borusu bulunan bir küreden oluşur. Balon ağızdan doldurulur. Ayrıca balonu ağırlaştırmak üzere hava salacak bir süpap vardır. Balonun altında pilotu taşıyan bir sepet (gondol) asılıdır. Bu sepette pilotun balonu hafifletmek istediği zaman aşağı atacağı safra, sözgelimi kum torbaları vardır. Balonun yüksekliğini pilot bunlarla yönetir.

Eğer balon bir sıcak hava balonu ise gondol bölümünde bir propan gazı brülörü veya ona benzer bir aygıt bulunur. Pilot havayı ısıtıp balonu yükseltmek için bu brülörün püskürttüğü alevleri torbaya yöneltir.

Düşey yön dışında bir balonun uçuş yolunu denetim altında tutmak zordur. Balon rüzgârın sürüklediği yere gider.

Balonlar olağanüstü yüksekliklere ulaşırlar: isviçreli August Piccard 1931’de balonla 15 850 m.’ye çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetlerine ait bir balon ise 34,5 km. yüksekliğe ulaşmıştır.
1936’da Piccard, çok balonlu bir sistemle tek başına 3 000 m.’ye çıktı. Çok balonlu sistem, çok sayıda küçük balonlardan oluşur. Bunlar daha küçük oldukları için daha ince malzemeden yapılabilirler. Malzeme ne denli ince olursa o kadar hafifler; o yüzden balon daha fazla yükseklere çıkabilir.

Modern balonlar atmosfer ve stratosferdeki bilimsel araştırmalarda ve meteorolojide hava durumunu incelemekte kullanılır. Balonlardan aynıl zamanda kozmik ışınların incelenmesinde de yararlanılmamaktadır. Gerçekten de çeşitli gözlem aygıtlarıyla donatılmış olan meteoroloji balonlarının sağladıkları bilgiler, balondan yerdeki meteoroloji istasyonlarına aktarılmakta ve buralarda! değerlendirilerek, günlük hava tahminleri yapılmaktadır.

Etiketler:

Yorum yazın