Balistik Nedir – Balistik İnceleme Nasıl Yapılır

Balistik Nedir – Balistik İnceleme Nasıl Yapılır

Balistik Nedir - Balistik inceleme nasıl yapılırBalistik, cisimlerin havaya fırlatıldıkları zaman nasıl davrandıklarını inceler. Atılan mermilerin, kurşunların, roketlerin, bombaların, okların, mızrakların ve taşların uçuşu ile ilgilenir.

Bütün bunlara mermi adı verilebilir. Balistik bir mermi, yalnızca uçuşunun başında denetim altında bulunan bir mermidir. Roketli silâhlarda ve uzay gemilerinde olduğu gibi, eğer mermiye de uçuş sırasında yön verilebiliyorsa buna güdümlü mermi denir.

 

 

Bilimin bir dalı, mermi ve kurşunların silâhtan çıkmadan önceki davranışlarını ele alır. Aynı şekilde, ateşleme sırasında roket motoru içindeki gazların durumunu inceler. Silâhın namlusunun çizimi ve merminin biçimi, o merminin izlediği yolun kesinliğine etki yapar. Fişekteki barut patladığı zaman oluşan gazlar çok büyük bir ısı ve basınç meydana getirirler. Namlu parçalanmadan veya çarpılmadan bu kuvvetlere karşı koyacak kadar kuvvetli olmalıdır. Aynı zamanda da mermi, namluya iyice uyacak, onun içinde düzgün bir şekilde ilerleyecek, onu büyük hızla terk-edecek şekilde tasarlanmalıdır.

Bir mermi silâhtan, ya da toptan, bir ok yaydan çıkanca, bir roket ateşlemeyi kesince, ya da bir taş sapandan fırlayınca artık denetlenemez. Merminin izlediği yola, o merminin yörüngesi denir. Bu yol, parabol adı verilen bir eğri biçimindedir. Mermi üzerine birçok kuvvet etkidiği için bu yol düz bir çizgi biçiminde olmaz. Havanın direnci merminin hızını keser. Yerçekimi onu yere doğru çeker. Rüzgârın basıncı sağa sola itebilir. Balistik uzmanları bütün bu kuvvetlerin eğrinin biçiminde ne gibi değişiklikler yapacağını saptayabilirler. Bir merminin namludan çıkarken sahip olduğu hız (çıkış hızı) balistikte önem taşır. Merminin ivmesi ne kadar fazla olursa, mermi yerçekimi tarafından yere çekilinceye kadar o kadar uzun yol alır. Merminin aerodinamik biçimi de havanın sürtünmesini azaltarak gideceği uzaklığı arttırır. Mermilerin, hızlarını kesecek olan takla ata ata gitmelerini önlemek için kendi eksenleri çevresinde dönmeleri sağlanır. Bunu, tüfek ya da top namlularındaki sarmal yivler sağlar.

Merminin atılma açısı da o merminin yörüngesini belirler. Yukarıya doğru 45 derecelik bir açıyle atılan bir mermi, daha geniş veya daha dar bir açıyle atılanlardan daha uzağa gider. Silâh uzmanları mermileri hedefe tam isabet ettirmek için farklı silâhlara özel yörüngeler belirleyebilirler. Balistiğin ayrı bir dalı, uçak bombalarının yörüngeleri ve uçaklar için bomba nişangâhları tasarlamakla uğraşır.
Balistik, aynı zamanda polisi ilgilendiren işlerde de yararlıdır. Kurşunun üzerindeki çizikleri inceleyerek, o kurşunun belli bir silâhtan atılıp atılmadığı saptanabilir. Uzmanlar çoğu kez bir merminin atıldığı yönü ve uzaklığı söyleyebilirler.

Yorum yazın