BALIKLAR

yalnız sularda yaşayan hayvanlardır, Yaklaşık 25 000 tür balık bütün denizlere, göllere, akarsulara dağılmıştır. En küçük balık türü Amazon ırmağıyla kollarında yaşayan Velslerdir. Bunların boyları ancak birkaç mm.’dir. En büyükleri ise, yavrulayan bir köpek-balığı türü olup, bunların boyu 20 m.’ye erişir ve sıcak denizlerde yaşarlar. Balıkların tümü solungaçlı değildir; akciğerleriyle soluyanlar da vardır. Balıklar, dünyanın en eski canlı yaratıkların- dandır. Zamanımızda, milyonlarca yıl önceden beri hemen hiç değişmeksizin yaşayan balık türleri de vardır. Tarihön- cesi’nden beri, balıklar, insanların en önemli besin kaynaklarından biri olmuştur

Yorum yazın