BALIK AVI

hem bir spor, hem de gelir sağlayan bir iştir. Balıklar, yaşadıkları sulara ve yaşayış alışkanlıklarına göre türlü yöntemlerle avlanır : 1) Olta ile balık avlamak için, olta ipinin ucunda bulunan, çengel biçiminde, ucu damaklı iğneye kurt, böcek vb. aldatıcı yiyecekler takılır. Yemi gören balık onu kapıp yutmak istediğinde çengel, damağına veya boğazına takılır ve kurtulmak için çırpınan hayvan su dışına çekilir. 2) Akarsularda yaşayan balıklarla yengeçler, özel sepetlerle yakalanabilir. Bunlar bir tür «kapan »dır ve kıyıya yakın olmak üzere, suya daldırılıp bırakılır. 3) Bir damla zeytinyağı ile aldatılan mürekkep balıkları, Akdeniz’de, üç çatallı zıpkınla avlanır. Her millet kendi karasularında ve başka devletlerin karasularına girmeksizin açıkdenizlerde, balık avlayabilir. En verimli balık avı alanları, plankton bakımından zengin olan kuzey denizleri ve sözgelişi sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaşıp karıştıkları yerlerdir. Böyle yerlerdeki sığ denizler (Baggerbank, Neufundlandbank gibi) çok verimli balık avı alanlarıdır. Oralarda açıkdeniz balıkçı filosu, dipağ- lan, çekmeağlar gibi araçlarla av yaparlar. Sözgelişi yalnız Kuzey denizinde, yılda 1,5 milyon ton balık (Ringa, morina, çitari, dil, pisi vb.) avlanır. Bütün yeryüzünde bir yılda yaklaşık olarak 50 milyon ton balık avlanır.Kıyı balıkçılığı, çok kez küçük balıkçı tekneleriyle yapılır. Bu tür balıkçılık küçük ölçülü aile işletmeleri biçimindedir. Oysa, açıkdeniz balıkçılığı, bu iş için öze) olarak yapılıp donatılmış, buharlı veya motorlu gemilerle, çok kez ortaklıklar eliyle yürütülür.İç sularda balıkçılık yasalarla düzenlenir. Türkiye göllerinde balık türlerinin çoğaltılması ve önemli bir besin kaynağı durumuna getirilmesi için çalışılmaktadır.İlk insanlar, akarsularda balık yakalamakla besin sağlamaya girişmiş, daha sonra bu amaçla zıpkından, ok ve yaydan da yararlanmışlardır Ağla ve sepetle avcılık da çok eski yöntemlerdir.

Yorum yazın