BALEAR ADALARI

Batı Akdeniz’de, İspanyol adaları. Yzölç, toplam olarak 5015 km3., Nf. 500 000’dir. Mallorca, Me- norca, Cabrera, İbiza, Formentera adaları bu gruba girer. Astropikal kış yağmurları (Akdeniz) iklimi çok belirgin olmakla birlikte yağışlar oldukça azdır. Çukur (alçak) düzlükler sulanabilmekte ve iyi bir biçimde işlenmektedir, önemli ürünler, zeytin, üzüm, badem, incir, portakal, limon ve benzerleridir. Çok sayıda domuz ve katır beslenir; balıkçılık yapılır. Kömür, demir, bakır ve mermer yatakları vardır. En büyük kenti Mallorca adasındaki Palma’dır.Balear adalarını, 798 yılında, Araplar ele geçirmiştir. Menorca adası da bir süre İngiliz egemenliği altında kalmıştır.Adaların en önemli gelir kaynağı turizmdir.

Yorum yazın