BALAMİR

Batı Hunlarının adı bilinen ilk hükümdarıdır. IV. yüzyılın ikinci yarısında, başında bulunduğu Türk kuvvetleriyle Volga ırmağını geçti. Kafkasların kuzeyinde yaşayan Sarmatları ve Iskitleri buyruğu altına aldı. Doğu Got- larını ve Batı Gotlarını yenilgiye uğrattı (373 – 374). Volga’dan Tuna’ya kadar yönetimi altına aldığı ülkelerde, Batı Hun imparatorluğunu kurdu.

Yorum yazın