BÂLÂ

Ankara’nın güneydoğusunda, kasaba ve Ankara’ya bağlı ilçe merkezi. Bâlâ, Kızılırmak vadisiyle onun bir kolu olan Balaban deresi arasında, kuzeydoğu – güneybatı doğrultulu Güre (Küre) dağının güney bölümünde, bir vadi başlangıcında geçit kasabasıdır. Ankara- Kırşehir – Kayseri yolu bu kasabadan geçer. Nf. Yuv. 4100; Dnz. Yks. 1300 m.

Yorum yazın