BAKÜS (Bacchus)

eski Romalıların şarap tanrısıdır. Yunanların Dionizos (Dionysos) tanrısının karşılığıdır. Roma’da bu tanrı adına büyük alaylar düzenlenir, törenler yapılır ve çok şarap içilirdi. Roma senatosu bu törenleri, sarhoşluk yüzünden çok cinayet işlendiği için İ.Ö. 186’da yasaklamıştır. Fakat yine de bu törenler sürmüştür

Yorum yazın