BAKLAN OVASI

İç Batı Anadolu’da. Yukarı Büyiikmenderes boyunda, Işıklar (Işıklı) gölü çevresinden güneybatıya doğru uzanan havzanın güney bölümünü kapsar. Doğusunda Beşparmak, batısında Çökolez dağlan vardır. Genel doğrultusu. Burdur gölü, Acıgöl havzalarıyla bunlar arasındaki dağların doğrultularına uyar.

Yorum yazın