BAKIR ÇAYI

Ege bölgesinin kuzey kesiminde, aynı adla anılan ovadan (Ba kırçay ovası) geçerek Çandarlı körfezine dökülen akarsu. Önemli kollarından biri Savaştepe çevresinden, öbürü Gelen be’den geçer.Bakırçay ovası, Gediz ve Menderes ovaları gibi, genel olarak doğudan batıya uzanan bir graben (Bak.) içinde oluşmuştur. Kenarlarında Kırkağaç, Soma, Kınık ve Bergama kasabaları ve kentleri vardır Ova. Dikili ve Çandarlı körfezleri yoluyla denize açıktır, Bakırçay’ın deltası da yavaş yavaş büyüdüğü için Eskiçağ’ın kıyı kentlerinden biri (Elaia) denizden uzakta kalmış ve eski önemini yitirmiştir.Elaia, Eskiçağ’da Bergama’nın limanı idi. Şimdi bu eski liman kentinin yerinde surlar ve içkalenin kalıntıları görülebilmektedir.

Yorum yazın