BAKIR

(kimyada Cu), kırmızı, sağlam, dayanıklı, ince tel ve levha yapmaya elverişli, ağır bir metaldir. İ.Ö. V binyılda Önasya’da ve Mısır’da, bakırdan türlü eşya ve araç yapılmıştır. Bakır, bütün elementler arasında, ikinci derecede elektrik iletkenidir; türlü filizlerden (Bak.) arıtılarak elde edilir; başlıcaları kırmızı ve siyah bakır oksitleri, malakit, azürit, krizokol, bakırlı pirit vb.’dir. Türkiye’deki bakır fabrikaları sülfürlü bakır filizlerini işler. Ergani’nin kuzeybatısında, karayoluyla 22 km. uzağında bulunan Maden kasabası çevresinden çıkarılan bakır filizinde % 7 – 10 oranında arı bakır bulunur. Murgul filizindeki bakır oranı ise % 2,5 kadardır. Önemli bakır yatağı bulunan ülkeler A.B.D.. S.S.C.B., Şili, Kanada, Zambezi, Zaire, Avustralya, Filipinler, Peru ve Polonya’dır.Bakır, asitlerden etkilenir ve zehirli bir madde oluşturur. Onun için bakır kaplarda, ekşi ya da ekşiyebilen maddeler bulundurmak tehlikelidir. Bakır, kükürt asidiyle etkilendiğinde mavi kristaller halinde bakır sülfatı elde edilir. Bu madde galvanoplastikte, ağaç araçların korunmasında kullanılır. Bakırın önemli alaşımları pirinç (bakır f çinko), tunç (bakır + kalay), alüminyum tuncu ve alpakadır.Bakırdan, elektrik kabloları, elektrik makine ve aygıtları, kazan, imbik, mut-, fak takımları gibi şeyler yapılır.

Yorum yazın