Bahailik Nedir

Bahailik Nedir- Bahailik Hakkında Bilgiler

XIX.yy’ın ortalarında, babîlik adlı dinsel öğretiden doğan din.
Şirazlı Seyyid Ali Muhammed, Ker- belâ’da, beklenen imamın yakında geleceğini haber veren Kâzım Raşti’ yle karşılaştı. 1844’te Raşti’nin yandaşlarından Molla Hüseyin’in Ali Muhammed’i haberci, imamın “sözcüsü’’ (Bab) olarak kabul etmesiyle Bab hareketi doğmuş oldu (başkaldırmalar, ayaklanmalar, tutuklanmalar ve Babîler ile Bab’ın 1850’de öldürülmesi, bu hareketin tarihim oluşturur). Bab adı verUen Seyyid Ali Muhammed’in Beyan adlı yapıtında açıklamaya çalıştığı felsefe. dinbilim, kültür ve toplum konusundaki düşüncelerinin çoğu, sonraki yıllarda izleyicileri tarafından bahailik dininde yeniden ele alındı. Bab’ın yandaşlarından Mirza Hüseyin Ali’nin (Bahaullah), Bab tarafından geleceği haber verilen kişinin kendisi olduğunu. Bağdat’ta 1863 yılında açıklamasıyla, bahailik dini doğmuş oldu. Bu arada, Subh-ı Ezel (Sonsuzluğun Şafağı) unvanıyla kendini Bab’ın tek halefi ilan eder Mirza Yahya Nuri de aynı görüştek Azaliye hareketini başlatmıştı. 1864 te Osmanlılar tarafından Edirne’de yaşamaya zorlanan Bahaullah, bil süre sonra Akkâ’ya sürgün edildi ve 1892 yılında orada öldü. Oğlu Abbai Efendi (Abdülbaha), yaşamının so nuna kadar (1921) Bahaullah’ır görüşlerini savundu; 1910-1913 arasında Mısır, Avrupa ve Amerika’yı dolaşarak bahailiği yaymağa çalıştı. Bütün vahiyelerin özünü açıklayan vahiy olduğu ileri sürülen bahailik, evrensel olma, dinde toplumsal sorunlara çözüm arama gibi birçok açılardan şiî ve sünnî düşüncelerine yaklaşır; ama, en özgün yanı, evrenselliğe ulaşmak için seçtiği yoldur: Bahailer, din savaşı görüşüne karşi çıkarlar barışseverdirler; uluslararası birlik yanlışıdırlar; evrensel bir barış isterler;bu nedenle hoşgörüye açıktırlar ve bütün dinlerde,mezheplerde çoğulcu görüşü desteklerler.

Yorum yazın