Ayna Nedir – Ayna Nerelerde Kullanılır

Ayna Nedir – Ayna Nerelerde Kullanılır – Ayna Hakkında Bilgiler

Işık ışınlarını yansıtan cilalanmış yüzey.Ayna genellikle, bir cam levhanın arka yüzünün verniklenmiş metal bir zarla (sır) kaplanmasıyla elde edilir. Bu durumda cam, metal kaplamaya destek görevi yapar; gerçek anlamda aynayı, fiziksel açıdan söz konusu metal zar oluşturur.

DÜZLEM AYNA

Adından da anlaşıldığı gibi, düzlem ayna yansıtıcı bir yüzeydir. Gelen bir İ ışınının karşılığı yansıyan bir R ışınıdır. R ışını, düzlem üstünde N gelme noktasındaki normal (dikme) ile İ-ışınının tanımladığı düzlem içinde bulunur. Gelme açısı i ve yansıma açısı r birbirine eşittir (Descartes yasaları).
Bir A noktasından çıkmış iki ışık ışını, yansıyan iki ışın verirler; yansıyan bu ışınların ortak noktası yoktur; bununla birlikte, yansıyan iki ışını alan bir gözlemci, ışınlar ayna düzlemine göre A’nin bakışımlı A’ noktasından geliyormuş izlenimi edinir (çizim 1). A’ noktasına, A nesne noktanın görüntüsü adı verilir.

KÜRESEL AYNA

Küresel aynaların yansıtıcı yüzeyleri bir küre parçasından oluşur. Bu aynalar, yansıtıcı yüzeyleri kürenin merkezine dönükse içbükey, dışa dönükse dışbükeydirler. Kürenin C merkezi aynanın merkezini, S kut-
buysa aynanın tepesini verir . CS ekseni, ana eksendir. C’den geçen her doğruya ikincil eksen denir; O açısı aynanın açıklık açısıdır. C’ye yönelen her ışın kendi üstüne, S’de aynaya düşen her ışınsa, ana eksene göre bakışımlı olarak yansır. Bir küresel ayna, bir nesne noktanın noktasal görüntüsünü, bu nokta, yansıtıcı yüzey üstünde ya da merkezinde bulunuyorsa verir. Öbür durumlarda, bir noktayı az ya da çok büyük bir yüzey karşılar; bu nedenle küresel aynalar hep, Gaus koşullarında kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI

Ayna Nedir - Ayna Nerelerde KullanılırDüzlem aynanın günlük yaşamda birçok uygulama alanı vardır; Tuvalet aynaları ve salon aynaları olarak kullanılmalarının yanı sıra, birçok optik aygıtın yapımında da yararlanılırlar.
Dışbükey aynaların uygulama alanı, “dikiz aynası” dışında çok dardır. Dikiz aynalarında, dışbükey ayna düzlem aynaya yeğlenir; çünkü yüzeyleri eşit olduğunda, dışbükey
aynanın görüş alanı daha büyüktür. İçbükey aynaların kullanım alanıysa tersine, çok geniştir (yansıtıcılar, her çeşit projektörler). Katoptrik teleskoplarda bu aynalar objektifi oluşturur; küresellik sapmalarını düzeltmek için birçok çözüm bulunmuştur; Birçok aynadan oluşan Bou- wers ve Maksutov objektifi; içbükey bir ayna ile merkezinde biçim değiştirmiş bir cam tabaka içerer Schmidt objektifi; içbükey bir aynanın dışbükey bir aynayla birleşmesinden oluşan Cassegrain objektifi Bazı mikroskop objektifleri de küre sel aynalardan yapılır. Bütün bu objektiflerin temel özelliği, renk sapmalarının giderilmiş olmasıdır.

 

 

 

AYNA YAPIMI

Gümüş, kalay, alüminyum gibi baz metaller, büyük yansıtıcı güçleri nedeniyle ayna yapımında kullanılırlar. Eskiden tuvalet aynaları, cila lanmış gümüş kütlesinden oluşurdu sülfürlenmeyle gümüşün kararması yüzünden, ayna yüzeyi çabuk bozuluyordu. Günümüzde tuvalet aynaları, cam bir levhanın arka yüzün«
Ana görüntü odağı, eksen üstünde sonsuzdaki noktanın görüntüsüdür. Ana nesne odağı, eksenin, görüntüsü sonsuzda oluşan noktasıdır.
Bu iki odak, aynanın F küresel odağı denilen ve CS doğru parçasının ortasında yer alan bir noktada çakışır.
ikincil odaklar, ana eksene dik olan ve F’den geçen odak düzlemi üstünde yer alır.

ALIN AYNASI

Tıpta kullanılan bu ayna, kulak, burun, boğaz gibi incelenecek organlar üstüne ışık yansıtmaya yarar. Işık ışınlarım yoğunlaştırmak için, içbükey aynadan yararlanılır; çapı 9-10 sm, odak uzaklığı yaklaşık 20 sm olan »İm aynasının merkezinde bir delik yer alır, önden arkaya dolanan bir şeritle ya da yayla, alna takılır. Bir kundağa, vidalı mafsalla bağlanmış olduğu için hareketlidir.

BÜYÜ AYNASI

Eskiden Doğuluların kullandıkları büyü aynası, metalden yapılmıştı ı yansıtıcı yüzeylerinde resimler oyu muştu; bu resimler de, görüntü ü tünde daha belirgin biçimde oluşuyordu. Dolayısıyle büyüleyici nitelikleri, tam anlamıyla boş bir şeye Bazı insanların bilgisizliğini ve sağlığını sömürenler dünün,bugünün ‘ yarının olaylarının bu aynaları göründüğünü ileri sürüyorlardı.

PARABOL AYNA
Aynanın yüzeyi, ana eksen çevresinde dönen bir paraboldür. Işık kaynağı, parabolün tam odağında bulunan bir nokta olursa, yansıyan ışık ışınlan silindir biçiminde bir demet oluşturur.

ELİPS AYNA

Aynanın yüzeyi, ana eksen çevresinde dönen bir elips parçasıdır. Ayna, elipsin odaklarından her biri için görüntü verir: Odaklardan birinin görüntüsünü bir başka odak oluşturur. Bu olay elipsin geometrik özelliklerinden kaynaklanır: Bir odaktan geçen her ışın, aynada yansıdıktan sonra bir başka odaktan geçer.

YAKICI AYNA

Küresel ya da parabol bir ayna olabileceği gibi, güneş enerjisini uzanım küçük bir bölgesinde yoğunlaştırma olanağı veren, içbükey yüzey üstüne yerleştirilmiş birçok düzlem aynadan da oluşabilir. Efsaneye göre bu aynalar Eskiçağ’da uzakta yangın çıkarmak için kullanılmıştır. Lavoisier’nin altan eritmek için yararlandığı yakıcı aynalar, günümüzde güneş fırınlarında kullanılmaktadırlar

Yorum yazın