ATLAS DAĞLARI

, Kuzeybatı Afrika’ da genç kıvrımlı dağlar. Kuzeydeki ilk sıra, batı uzantısıyla birlikte «Teli Atlaslaradır. İkinci sıra, «Ortaatlaslar», üçüncü sıra «Sahra Atlaslarındır. Son sıra «Yüksekatlaslar» ve «Antiatlaslar» ile batıya doğru uzanır. En yüksek doruk Tu’bkal tepesi üzerinde 4225 m.’ye erişir (Yüksekatlaslar üzerinde). Bu sıradağlar çevresinde Akdeniz iklimi (Bak.) egemendir. Yağışlar, kuzeyden güneye doğru azalır. Başlıca madenler çinko, demir, fosfat, öbür gelir kaynakları al- faotu, mantarmeşesi ve zeytindir.

Yorum yazın