ASUR

, Asur devletinin en eski başken- dir. Musul’un 100 km. kadar güneyin- e idi. Dicle ırmağının sağ kıyısında ka- gibi kurulmuştu. Irmak bir dirsek ya- arak şehri koruyordu. Açıkta bulunan “lümüne kulelerle güçlendirilen bir sur apılmıştı. Kuzeydoğuda, tanrı Asur’a danan büyük bir tapınak vardı. – Şehir- eki yapılar arasında tanrı Iştar tapı- ağı bulunuyordu. Dikdörtgen biçimindeki tapınağın iç duvarları boyunca dak sıraları uzanıyordu. Şehrin iç bö-lümünde iki tapınak daha yapılmıştı. Kuzeydeki yalıyarm tepesinde iki saray ve bunlar arasında iki tapmak yükseli- ordu. t.Ö. X, yüzyıldan sonra Asur’un erine Ninova başkent olmuştur.

Yorum yazın