Astroloji Nedir – Astroloji Hakkında Bilgiler

Astroloji Nedir – Astroloji Hakkında Bilgiler

Bazı insanlar, Güney, Ay, gezegen ve yıldızların uzay içinde birbirlerine göre olan konumlarının incelenmesiyle, insanların geleceğinin ve ileride karşılaşacakları olayların ortaya çıkartılabileceğine inanırlar. Doğum sırasında bu cisimlerin gökyüzündeki konumlarının, doğan çocuğun karakterini belirleyeceğini öne sürerler.

Yıldızlar gündüzleri de gökyüzündedir. Ancak Güneş ışıkları çok parlak olduğu için onları gözle göremeyiz. Bundan 3000 yıl önce gökyüzünü inceleyenler, yaptıkları birtakım hesaplarla, belirli bir zamanda gökyüzündeki yıldızların konumunun ne olacağını bulabilirlerdi. Yeryüzünün Güneş çevresinde dönmesi nedeniyle, Güney yılın değişik aylarında farklı yıldızlarla bir arada görünür. Eski çağlarda ise, Güneşin Dünya etrafında döndüğüne ve bu dönüş sırasında 12 burçtan geçtiğine inanılırdı. Ayrıca, her burçtaki yıldızların durumu da hesaplanabiliyordu. Gökyüzünde sürekli olarak yer değiştirmekte olan bu cisimlerin, insanların yaşamları üzerine kuvvetli etkiler yaptığı düşünülmekteydi.

Yıldızların hareketine bakarak, örneğin insanlara ne zaman zengin veya fakir olacaklarını, ne zaman evleneceklerini, ne zaman iyi bir haber alacaklarını haber veren kişiler vardı. Astrolog

denilen bu kişilere sıradan insanlar inanırlar ve büyük saygı duyarlardı. Günümüzde ise bilim adamları astrolojinin bütünüyle safsata olduğu görüşündedirler.

Gerçekten de yazın kış aylarından daha sıcak geçeceğini öne sürmek tutarlı bir savdır; çünkü bu olay yeryüzü ile Güneşin konumlarının değişmesinin bir sonucudur. Ancak astrologlar, bundan çok daha iddialı savlar ileri sürerlerdi, örneğin krallara savaşlar konusunda öğüt verirler, politikalarını eleştirirlerdi.

Krallar ve hükümdarlarla yakın ilişkileri olan astrologların yaptığı çalışmaların çoğu sağduyuya ve inandırıcı tahminlere dayanmaktaydı. Astrolojinin en önemli yararı, evrenin fiziksel açıdan incelenmesi anlamına gelen ve bir bilim dalı olan astronomiye temel teşkil etmiş olmasıdır. Astronomi uzmanları kişilerin karakterlerinin veya geleceğinin ne olacağını bulmaya çalışmazlar. Astronomi biliminin astrolojiden doğup gelişmesi sırasında birçok büyük düşünür her iki konu üzerinde de çalışmıştır. Bunların en ünlülerinden biri de 1600 yıllarında yaşayan Johannes Kepler’dir. Kepler, gezegenlerin hareketleri üzerine çok önemli yasalar bulmuştur. Ancak yine de Kepler, Güneş sisteminin gizemli ilkeler üzerine kurulmuş olduğuna inanan bir astrologdu.

Astroloji bugün de birçok kimse tarafından benimsenmekte bazı günlük gazeteler bile yıldız falı yayınlamaktadır. Bu fal yıldızların çeşitli zamanlarda birbirlerine göre olan konumlarına dayanan tahminlere göre yapılır.

Yukarıda da belirtildiği gibi Güneş sırasıyla 12 burçtan geçer. Bu ise bir yılı 12 bölüme ayırır. Her bölüm, burcun adı ve simgesi ile adlandırılır. Aynı burçta doğan insanların karakterlerinin ortak olduğu ileri sürülür.

örneğin Güneş ikizler burcunda iken doğanların kararsız ve heyecanlı kişiliklere sahip olduğu ileri sürülür. Gazete ve dergilerde yayınlanan yıldız falları o dönemle ilgili genel bilgiler verirler. Kendi kişiliği hakkında ayrıntılı tahminlerin yapılmasını isteyen birinin astrologa doğum tarihini saatine kadar kesin olarak söylemesi gerekir. Astrolog da buna göre yıldızların o gün ve saatteki konumlarını gösteren bir çizelge hazırlayarak ayrıntılı açıklamada bulunur.

Astrolojinin, eski çağlarda belirli ölçülerde yaygınlaşmasının nedeni henüz gelişmekte olan matematik biliminin ilginç sonuçlar ve hesaplar yapılmasına olanak sağlamasıydı. Eski Yunanlılar yıldızları tanrı olarak kabul etmişlerdi. Çekici yönleri olan astrolojinin din olgusuyla bir araya gelmesi, XVII. yüzyıla kadar tutulmasını sağlamıştır.

Bilim adamları evren üzerinde çok daha ayrıntılı çalışmalar yaptıkça astrolojinin görüşleri çürütülmüştür. Artık astroloji halk arasında yer yer ilgi görse de, bilimsel çevrelerin desteğinden yoksundur.

Günümüzde astrolojinin yerini astronomi almıştır. Astronomi, astrolojinin tersine, bilimsel ilkelere dayanan bir bilim dalıdır.

Yorum yazın