Arabuluculuk Nedir

Arabuluculuk Nedir

ARABULUCULUK, siy bil. ülkeler ya da uluslararası kuruluş kişiliği taşıyan örgütler arasında çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi için, bir başka devletin, uluslararası kuruluşun, özel bir kişinin araya girmesi. Zorlayıcı bir sonuç taşımayan arabuluculukta araya giren devlet, uluslararası kuruluş ya da kişice çatışan iki tarafa, üzerinde anlaşabilecekleri öneriler getirilerek ulaşılabilecek ortak noktalar saptanır. Arabuluculuğu çatışan taraflardan biri isteyebileceği gibi, anlaşmazlığın giderilmesinde yarar gören başka devletler de isteyebilirler. Herhangi bir istek olmaksızın da arabuluculuk yapılabilir. 1984’te Fas’ta yapılan İslam Zirve Konferansında iran-lrak arasındaki çatışmanın durdurulması için bu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olan Türkiye, Pakistan ve Zirve Genei Sekreteri’ nden arabuluculuk yapmaları istenmişse de yapılan girişimler bir sonuç vermemiştir. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında, çıkması olası Türk-Yunan çatışmasını önlemek için ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger arabuluculuk yapmıştır, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar ve Kuzey Kıbrıs T ürk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Rum Cumhuriyeti arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Birleşmiş Milletler Örgütü arabuluculuk yapmaktadır. 19. yy’dan başlayarak uluslararası ilişkilere giren arabuluculuk Birleşmiş Milletler Tüzüğü’ nde de yer almış olup özellikle 20. yy’da sık başvurulan bir yöntem olmuştur.

Yorum yazın