Apre Nedir

Apre Nedir

APRE, kimi sanayi ürünlerini üretim sürecinin üst aşamalarına hazırlayan ya da ürünün satışını artıracak yeni özellikler kazandıran teknik işlemler. Apre işlemleriyle ürün daha nitelikli ve tüketici istemlerine uygun duruma gelir. Tekstil sanayiinde genellikle kumaşlara yeni özellikler kazandırmak amacıyla uygulanan apre; günümüzde bir sanayi koluna dönüşmüştür. Apre işlemleri; kumaşı temizlemeye, görünüş ve tutumlarını değiştirmeye, kumaşa son durumunu kazandırmaya yöneliktir. Temizleme işlemleri ham kumaşta olabilecek kimi üretim bozukluklarının sonraki üretim aşamalarını engellememesi için, ayıklanması ve düzeltilmesidir. Temizlemede ham örgü, makaslama, tıraşlama ve cımbız işlemleri yapılır, isteğe ve kullanım yerlerine göre kumaşın birtakım özelliklerini ve görünüşünü değiştirme işlemleri çeşitlidir. Dink işlemi yün kumaşların yüzeyini keçeleştirir. Sardon işlemi kumaş yüzeyindeki havı kaldırarak kumaşa tüylü ve sıcak bir görünüm kazandırır. Ratin işlemiyse sardonlama sonrasında kalkan havın istenilen biçime sokulması, taranması ya da tıraş-lanmasıdır. Yün kumaşları şişiren ve çekmemelerini sağlayan dekatisaj. ütüleme, parlatma, kurutma ve kimyasal maddelerle ağırlık ve parlaklık kazandırma işlemleri bitirici işlemlerdir Bir grup apre işlemleriyle de kumaşa buruş-mazlık gibi mekanik özellikler kazandırılır. Kumaşların ölçülüp sarılması, tartılması, etiketlenmesiyse sonuncu ve basit apre işlemleridir

Yorum yazın