Apartman Nedir

Apartman Nedir

APARTMAN, aynı katla bir ya da birkaç daire içeren çok katlı taş ya da beton yapı. Bu tür konutlar Avrupa’da 17. yy1 dan sonra yapılmaya başladı. Önceleri ortada bulunan merdiven, yapının bir köşesine alınarak aynı yapıda birkaç odalı daireler yapıldı. Böylece küçük bir alanda birçok kişinin yaşayabilmesi sağlandı. 18. ve 19. yy’da gelişen yapı teknolojisinin yardımıyla çok katlı ve çok daireli gökdelenler yapıldı. Bir başka konut türü olan blok apartmanlar geliştirildi. 10-15 dairesi olan ve birbirine benzer biçimde yapılan 3-10 blok apartmanın birleşmesiyle de 40-45 daireli blok kümeleri oluştu. Merkezi ısıtma, su ve elektrik sistemlerinin de kurulduğu bu kümeler alışveriş merkezleri, okul, park vb. kurumlarıyla kent içinde site adı verilen ayrı bir bütün oluşturur. Çok yüksek ve dar bir alanda kurulan apartmanlara nokta apartman denir. Her dairenin iki kat olarak düzenlendiği, katlar arasında bir iç merdivenin bulunduğu yapılara da dubleks apartmanlar adı verilir. Günümüzde sanayileşme sürecine koşut olarak kente göç artmakta, kent alanları büyümektedir. Büyük kentlerde alan darlığı, arsaların az ve pahalı oluşu çok katlı ve çok daireli apartmanların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun sonucu olarak bir apartmandaki kat ve dairelerin mülkiyetleri değişik kişilere dağılarak, kat mülkiyeti düzeni ortaya çıkmıştır. Değişik eğitim, gelenek, kültür ve toplumsal konumlardan olabilen apartman sakinleri, kiracılar ve konut sahipleri arasında hak, yetki görev ve sorumluluk ilişkileri; Kat Mülkiyeti Yasası ile düzenlenir. Türkiye’de kat mülkiyeti 23.6.1965’te çıkarılan 634 sayılı yasayla düzenlendi. Bu yasa, daha sonra 2.814 sayılı yasayla değiştirilmiş, yeniden düzenlenen Kat Mülkiyeti Yasası 14.4.1983 tarih ve 18.018 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasaya aykırı davrananlara yargısal İşlem yapılır. Günümüzde yasanın uygulanması, apartmanın yakıt gereksiniminin karşılanması, sosyal hizmetlerin yürütülmesiyle su elektrik vb. ödemelerinin yapılması için apartman yöneticisi seçme uygulaması giderek yaygınlaşmaktadır. Belirli bir süre için apartmanda oturanlar arasından seçilen yönetici yasalar önünde apartmanda oturanları temsil eder. Kat Mülkiyeti Yasası’na göre, yönetim planında da belirtilmesi gerekli olan, yöneticinin görevleri kat malikleri kurulunca verilen kararların uygulanması; binanın amaçlara uygun kullanılması, korunması, bakımı ve ona-rımı için gereken önlemlerin alınması; binanın sigorta edilmesi; genel giderler için avans toplanması; yetki ölçüsünde kiraların toplanması; yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi; kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması; yasanın saptadığı ana gayrimenkule ilişkin tebligatın kabulü ve öteki yasal ve yargısal gerekliliklerin yerine getirilmesidir.

Yorum yazın