Anu Kimdir – Anu Nedir

Anu Kimdir – Anu Nedir

ANU, Sümerlerin gök tanrısı. Enlil ve Ea ile birlikte Sümer tanrılar topluluğunun başı. Önceleri Güney Babil’de bulunan Uruk Kenti’nin tanrısıydı. Kızı Aşk Tanrıçası inanna (İştar) ile birlikte tapınma gördü. Sözcük anlamı “gökyüzü” olan Anu, zamanla gökyüzü tanrısı olarak kutsandı. Daha sonraları Yer Tanrısı Enlil ve Suls. Tanrısı Ea ile birlikte anılmaya başlandı. Giderek gökyüzüyle eş anlamlı olmaktan çıkıp daha bir yücelik kazandı. Anu, Sümerlerden sonra Babil, Asur ve Hitit tanrılar topluluğunda da etkin bir rol oynadı.

Yorum yazın