Antropoteknik nedir

Antropoteknik nedir

ANTROPOTEKNİK, yönetim ve gütme sistemlerinde insanla makine arasındaki en elverişli (optimal) dengeyi kurmayı amaçlayan bilim dalı. Antropotekniğin amacı insanın biyolojik varlığında toplumsal ve teknolojik gelişmesine uyarlı bir tepkime mekanizması oluşturmak, böylece insanla makine arasında bir uyum yaratmaktır. Antropoteknik çalışmalarıyla makine sistemini yönetecek kişinin duyarlılığı, algılama ve tanıma yetisi, seçici dikkat ve bellek, öğrenme’ yeteneği ve yatkınlığı gibi özellikleri ölçülür. Tepkime süresi, sınırlı güç, yorgunluk, değişirlik ve direnç gibi olumsuz öğeler de gözönünde bulundurularak sistemin en yüksek verimlilik düzeyinde çalışabilmesi için gerekli biyolojik nitelikler saptanır. Antropoteknik; mühendislik, fizyoloji, psikoloji, tıp ve endüstri tasarımı gibi bilim dallarıyla işbirliği içinde çalışır. Hava ve deniz trafiğinin düzenlenmesi; pilot, astronot vb. yetiştirmesi gibi çalışma alanlarında antropoteknik büyük önem taşır.

Yorum yazın