Antrepo Nedir , Antrepo Çeşitleri

Antrepo Nedir , Antrepo Çeşitleri

ANTREPO, huk., yabancı bir ülkeden satın alınan malların vergisi ödeninceye kadar koruma altında tutulduğu özel ya da resmi nitelikteki depo. Ticaret Yasası alındı ve rehin senedi karşılığında özel ve tüzel kişilere, deniz ya da kara gümrük sınırlarında antrepo açma izni vermiştir. Antrepodaki malların gümrük vergisi; yasalarca belirlenmiş tarifelere göre, mallar depodan alınırken ödenir. Malların kullanım haklarıysa satın alan kişidedir. ilgili kişi gümrük vergisini ödeyip malları yurda sokabileceği gibi, özel izin alarak bir başka ülkeye de satabilir. Antrepolar genel gerçek, özel gerçek ve itibari olarak üçe ayrılır. Gerçek antrepolar sürekli gümrük gözetim altında tutulan ve yönetimi kamu kuruluşlarına bağlı olan depolardır. Genel gerçek antrepolara girecek mallar girişte denetlenir ve Gümrük Yasası’na göre en fazla beş yıl bekletilebilir. Bu süre bir yıl uzatılabilir. Özel gerçek antrepolar; korunma süresi içinde tehlike yaratabilecek malların bekletildiği antrepolardır. Malların bekletilme süresi iki yıldır, itibari antrepolar kimi mağaza ve fabrikaların mallarının bulunduğu depolardır. Malların girişinde sayım ve denetim yapılır. Mâl sahibinden gümrük çevresi içinde tüketime başlanmayacağına ilişkin kefilli üstlenme senedi alınır, itibari antrepolarda da bekletilme süresi iki yıldır.

Yorum yazın