Antrenman Nedir – Antrenman Çeşitleri

Antrenman Nedir – Antrenman Çeşitleri Hakkında Bilgiler
Antrenman Nedir - Antrenman ÇeşitleriSpor alanında bireyin, olanaklarım en üst düzeyde gerçekleştirmesini sağlayan yöntemler bütünü. Antrenman, her şeyden önce, kişinin fiziksel niteliklerini geliştirmesine yol açar. Spor dallarından birinde uzmanlaşma söz konusu olduğunda, özel bir antrenman uygulamak gerekir.

ANTRENMANIN GEREKLİLİĞİ
Bir sporcu, yarışma mevsimine aylarca süren bir antrenman dönemi geçirmeden başlayamaz; bu antrenman dönemi sporcunun fizik kondisyon açısından hazırlanmasını sağlar. Söz konusu dönem boyunca, sporcunun sağlığına son derece özen göstermesi, uyku düzenini ayarlaması ve ölçülü bir beslenme rejimi uygulaması gerekir. Aynca, alkol ve tütünden de uzak durmaya çalışmalıdır.
Antrenman önce genel olarak yapılır ve bedenin başlıca üç bölümüne yönelir:Kalp; solunum sistemi; kaslar. Amaç, dayanıklılığı ve direnci geliştirmektir. Dayanıklılık orta derecede bir kas gücünü, dirençse yüksek derecede bir kas gücünü elden geldiğince uzun süre götürebilme yeteneğidir. Kas çalışması, birbirini izleyen iki evrede gerçekleşir. Bu evrelerden birincisinde oksijene gereksinme yoktur (anaerobi evresi); ikinci evredeyse (aerobi evresi), oksijene gereksinme duyulur: Oksijen olmazsa, laktik asit kaslara birikerek, çalışmalarını engeller.

İKİ TEMEL ANTRENMAN YÖNTEMİ

Dolayısıyle antrenmanın iki amacı vardır: Kaslara elden geldiğince çok oksijen vermek ve kullanüabüme yeteneğini geliştirmek; kaslan oksijensiz çalışmaya alıştırmak. Bu iki amaçtan da, iki temel antrenman yöntemi doğmuştur: “Sürekli çalışma” (footing) diye adlandırılan temel dayanıklılık yöntemleri; “aralıklı çalışma” (intervall-training) yöntemleri.
“Sürekli çalışma”, değişik parkurlarda uzun mesafeleri belli bir düzen içinde aşmaya dayanır; antrenman sonunda, aşılan uzaklık 40 km’yi bulabilir. Çalışma sırasında
sporcunun kalp atışı ortalama olarak dakikada 130’dur. Bir kişi ne’ kadar çok antrenman yaparsa, aynı ritm içindeki çalışma gücü de o kadar artar: Kalbe giren kan miktarı ve kılcal kan damarlarının sayısı çoğalır; kanın akış hızı yavaşlar; kas liflerine giren oksijen miktarı ve liflerin emme gücü çoğalır.
“Aralıklı-çalışma”, birçok spor dalında uygulanan bir antrenman yöntemidir (özellikle yüzme alanında büyük başarılar elde edilmesini sağlamıştır). Bu bilimsel yöntemin amacı, organizmayı gün geçtikçe daha yoğun çaba harcamaya alıştırmak ve verimini artırmaktır. Birbirinden kısa süreli dinlenme aralıklarıyla ayrılmış, kısa mesafelerde yapılan çalışmalara dayanır. Çalıştırıcı (antrenör), güç harcama ve dinlenme sürelerini dengeler. Genellikle, güç harcama süresi en çok bir dakika, dinlenme süresiyse gene en çok bir buçuk dakikadır. Çalışma sırasında nabız atışı en çok 200’e yükselmeli, dinlenme süresinin sonundaysa 120-140 araşma düşmelidir.

Bu yöntemle, organizmanın oksijene gereksinme duymadan çalışması sağlanır. Buna bağlı olarak organizmanın direnci artar; kalp hızla büyür ve genişler: 17 yaşındaki bir yüzücü kızda, 10 hafta içinde 135 sm3’lük bir kalp büyümesi görülmüştür. Ama yöntemin bazı sakıncalı yanları da vardır: Bazı atletlerde, yöntemin uygulanmasından sonra bir performans düşüklüğü ve kalp bozuklukları görülmüştür. Gerçekten, sporcularda çekilen kalp elektroları (elektrokardiyogram),iki antrenman yöntemine göre farklı çizgiler ortaya koymaktadır. Birinci antrenman yönteminde bir kalp genişlemesi, İkincisindeyse kalp çeperinin aşırı büyümesi söz konusudur (bu ikinci durum, sporcunun
verimini düşürür). Yapılan bu gözlemler, bir üçüncü antrenman yönteminin geliştirilmesine ve denenmesine yol açmıştır. Bu yönteme göre, dayanıklılık çalışması, oksijensiz ortamda belli sürelerle yapılacak direnç çalışmasıyla tamamlanır. Kalp elektrosu, bu durumda, kalp çeperi ile kalp boşluklarının birlikte büyüdüğünü gösterir (bu da sporcunun daha verimli olmasını sağlar).

KASLARIN HAZIRLANMASI

Kalp ve solunum sistemine yönelik antrenmandan sonra, kas hazırlama çalışması gelir. Amaç, kaslar uyumlu biçimde geliştirmek, eklem kıkırdaklarını korumak ve eklem bağlarını sağlamlaştırmaktır. Bunun için halterlerden, ağırlık aletlerinden, vb. yararlanılır; ayrıca “ağır” bir sahada yer değiştimehareketleri yapılır. Belli bir hareketin sürekli yapılmasıyla, ruh-sinir- kas sistemi koşullandırılır ve başlatılan hareketin değişmez bir biçimde sürmesi sağlanır. Atlayıcının atlamadan önce yere son basışı, kayakçıların viraj alışı, judocuların savurma hareketi, yüzücülerin sûlumaları vb hep bu yönteme dayanır

Yorum yazın