Antisemitizm Nedir

Antisemitizm Nedir

ANTİSEMİTİZM, siy.bil., Yahudilere karşı düşmanlık ve nefret duygularını besleyen görüş ve tutum. Yahudi tarihiyle birlikte gelişen Yahudi düşmanlığı kendini Mısır’da Firavunlar, Yunan’da site devletleri, Roma imparatorluğu dönemi ve ortaçağda değişik biçimlerde göstermiş en kanlı boyutlaraysa 20. yy’ da ulaşmıştır. 18.-19. yy’larda Yahudile-rin, birçok alanda bağımlılıktan kurtularak eşit vatandaş konumuna gelmeleri (emansipasyorı) sağlandıktan sonra siyaset ve ekonomi alanlarında önemli konumlara ulaştılar. Bunun üzerine, Fransa, Avusturya, Rusya ve özellikle Almanya’da Yahudilere karşı hareketler başladı. Bu hareketler Fransa’da öğreti çerçevesinde kalmasına karşın Dreyfus Sorunu ile doruğa ulaştı. Çarlık Rusyası’ nda büyük oranda Yahudi kırımına dönüştü. Ancak bunlardan hiçbiri Almanyadaki gibi bir soykırım (Jenosid) değildir. Almanya’da Yahudi düşmanlığı, Adolf Stoecker, AvusturyalI Georg Ritler Schönerer, Kari Lueger gibi kişilerce siyasal slogan olarak kullanıldı. Hele

Ernest Renan, Fransız Kont Arthur Gobineau, İngiliz Houston, St. Chamberlein ve Alfred Rosenberg gibi kuramcıların öğreti biçimine getirmeye çalışmalarıyla Yahudi düşmanlığı bilimsel bir temele oturtuldu. Bu çalışmalar Hitler’in ırk üstünlüğü kuramına “bilimsel” dayanak oluşturdu. Ayrıca çıkarılan yasalarla hukuk alanına da geçirilen bu düşmanlık 1933’ten başlayarak Almanya ve Almanya’nın işgal ettiği ülkelerde yaşayan Yahudi azınlığın büyük bölümünün sistemlice yok edilmesiyle en korkunç dönemlerine ulaştı. Hitler Mein KampfXa (Kavgam) şu tezi ileri sürmüştür: Irklar; kurucu, koruyucu ve yıkıcı olmak üzere üçe ayrılır. Aryan (Nordik) ırk kurucu ve koruyucu gruptan, Yahudilerse yıkıcı gruptandır. Tarih, Nordik ırkın Yahudilerle karıştığında bozulduğunu göstermiştir. Bu yüzden Almanlar Yahudilerle bir ölüm kalım savaşına girmek zorundadırlar. Antisemitik hareketin öteki yanlılarıysa düşmanlıklarına gerekçe olarak din, ekonomi, ırksal, siyasal konum ve davranış ayrımlarını öne sürüyorlardı. Yahudilere karşı alınan önlemler özellikle Polonya’da yoğunlaştırıldı. 1940’ta Varşova çevresinde oluşturulan Getto’ da 500.000 Yahudi toplandı.Gere Buchenwald, Dora, Auschwitz, Maidenek, Rauenbuck, Belsen, Mauthausen, Nordhausen, Flossenburg, Struthof, Bwiecim, Plaszow, Treblinez gibi kamplarda 6 milyon AvrupalI Yahudi bilimsel yöntemlerle yok edildi. Bu soykırım (jenosid) uygulamasında öldürülenlerin Almanya’ nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması amacıyla işe yarar elbise, ayakkabı, kadın saçları ve yağlı cesetler hurdacılara satıldı. 1945’lerden sonra uluslararası anlaşmalar, Birleşmiş Milletler’in insan hakları çalışmaları ve ülkelerin köken, ırk, inanç, soy, din ya da siyasal görüşler nedeniyle yapılan her türlü ayrıcalıklı davranışa karşı koyduğu yasaklar, Yahudi düşmanlığını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Değişik boyutları olan Arap-israil Savaşları’na

Yahudi düşmanlığı açısından bakmak yanlıştır

Yorum yazın