Antiklinal nedir

Antiklinal nedir

ANTİKLİNAL, jeol., katmanlı kayaçların, yer hareketlerinin etkisi altında biçim değişimine uğrayarak kazandığı kıvrımlı yapı..Bu yapıda, katmanlar ters dönmüş bir tekne biçimindedir. Bir antiklinalin ana elemanları; kanatlarla kanatlar arasındaki açıyı ikiye bölen eksen düzlemi ve iki kanadı birleştiren çizgi eksendir. Antiklinal, eksenin eğimli olması durumunda, dalımlı antiklinal adını alır. Gösterdikleri biçimlerine göre simetrik, simetrik olmayan, eş eğimli, yatık; oluşum biçimlerine göreyse konsantrik, benzer kademeli kıvrımlı antiklinal adlarını alırlar. Konsantrik kıvrımlı antiklinalle-rin özel bir biçimi olan kapalı antiklinaller petrolün toplanması ve yataklanması için en uygun jeolojik yapılardır. Ülkemizde, Raman’da çıkarılan petrol bu tür bir kıvrımda yataklanmıştır.

Yorum yazın