Antifaşizm Nedir

Antifaşizm Nedir

ANTİFAŞİZM, siy bil., demokrasi yönetimi yerine aşırı, çarpıtılmış bir ulusçuluk ve baskı düzeni oluşturmayı amaçlayan tutuma karşı direnme yolu, insanı, devleti yüceltmekte bir araç olarak gören totaliter bir düzen olan faşizme karşı, halkı örgütleyerek bir topluluk, parti ve parti cepheleri birliği içinde faşizmin siyasal-toplumsal ve ekonomi temellerine yönelik savaşım yürütme.

ikinci Dünya Savaşı öncesi ve savaş içinde Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver Devletlerine karşı eylem birliğinde bulunmak için kurulan, devletler ve halklar birliği, bir anlamda onların siyasal uygulamalarına da (doktrinlerine) karşı olduğundan aynı zamanda bir antifaşist birlikti, ilk kez 1941’de Moskova’da SSCB ve İngiltere arasında, Almanya’ya karşı imzalanan işbirliği anlaşmasıyla oluştu, daha sonra Fransa, Çekoslavakya, Polonya, ABD de bu birliğe katıldı. Savaş sonunda bu antifaşist birliğe 50’den fazla devlet girdi. Dönemin koşulları gereği oluşan bu birliktelik San Francisco Konferansfyla BM’ye dönüşüp, insan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilke edinilmesiyle 1947’de dağıldı. Günümüzde antifaşist hareket küçük gruplar ve örgütlenmeler biçiminde kendini baskıcı düzenler içinde göstermektedir.

Yorum yazın