Antant Nedir

Antant Nedir

ANTANT, siyasal alanda anlaşmayla eşanlamlı kullanılan terim, ilk kez Fransa ile İngiltere arasında 1830 ihtilali’nden sonra kurulan dostça ilişkileri belirtmek için Antant Kordiyal (Entenle Cordiale), dostluk anlaşması adıyla kullanıldı. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Almanya, Avusturya-Macaristan imparatorluğu ve İtalya’nın oluşturduğu üçlü ittifaka karşılık olmak üzere 1904-1907 yılları arasında İngiltere, Fransa ve Rusya’nın oluşturdukları üçlü askeri bloka da (TripleEntente-Üç lü Antant) bu özel ad verildi. Üçlü Antant’a daha sonra ABD, Japonya ve üçlü ittifaktan ayrılan İtalya’da katıldı 1933’te Türkiye’nin girişimiyle Atina’da, Yunanistan, Türkiye, Romaaya, Yugoslavya arasında yapılan Balkanlar’da işbirliği antlaşmasına da Balkan Antantı adı verildi. Yine 1921 ‘de Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya’nın aralarında kurdukları işbirliği anlaşması da Küçük Antant (Petite Entente) adını taşımaktadır.

Ayrıca Fildişi Sahili, Yukarı Volta, Nijer ve Dahomey’in 1959’da oluşturdukları ekonomik blok da Antant Konseyi adını taşımaktadır. Antant sıkı ve samimi ilişkiler içinde bulunan devletlerin durumunu yansıtan genel bir terim olarak kullanılmıştır

Yorum yazın